หจก.อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส

อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส
อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส

รถตู้ หรือรถโดยสารจาก หาดใหญ่ ไป ปีนัง, กัวลาลัมเปอร์, ยะโฮร์บาห์รู และสิงคโปร์

หจก.อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส เป็นบริษัทรถประจำทางที่ตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พวกเขาเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางระหว่างจากหาดใหญ่ ไป ปีนัง, กัวลาลัมเปอร์, ยะโฮร์ บารู และสิงคโปร์

หจก.อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2523 เป็นระยะเวลากว่า 25 ปีด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา นอกจากนี้ยังมีบริการอีกมากมาย อาทิเช่น ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย และภายในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่า ในจังหวัดสงขลา บริการรถแท็กซี่ และรถตู้โดยสาร ให้บริการในหลายพื้นที่ ตั๋วสายการบินทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิตในการเดินทาง

หจก.อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส ดำเนินการให้บริการรถโดยระหว่างเส้นทาง:

  • หาดใหญ่ ↔ กัวลาลัมเปอร์
  • หาดใหญ่ ↔ ปีนัง
  • หาดใหญ่ ↔ ยะโฮร์ บารู
  • หาดใหญ่ ↔ สิงคโปร์

สถานีรถโดยสาร ประเทศไทย
หจก.อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส
5 ถนนชีอุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
หมายเลขติดต่อ : 074-223059 , 081-3288942
แฟกซ์ : 074-354328

สถานีรถโดยสาร สิงค์โปร
บริษัท กลาสแลนด์ เอ็กซ์เพลส แอนด์ ทัวร์
5001 โกลเด้นท์มาย คอมเพล็กซ์ ถนนบีช 01-26 ประเทศสิงค์โปร 0719
หมายเลขติดต่อ : 62921166

หจก.อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส และตั๋วโดยสาร


หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารและตารางเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดำเนินการรถบัส / เรือข้ามฟาก

ค้นหา