วิธีการจองตั๋ว

#1 – ค้นหา

เลือกการเดินทางแบบ ‘ไป-กลับ’ หรือ ‘เที่ยวเดียว’ จากนั้นเลือกเส้นทาง และวันที่ต้องการเดินทาง ระบุจำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทาง กดปุ่น ‘ค้นหา

#2 – เลือกเที่ยว

ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมราคา ตามเส้นทางและวันเวลาที่ค้นหา คลิกเลือกเที่ยวที่คุณต้องการ และเลือกที่นั่ง

#3 – รายละเอียดผู้โดยสาร

กรอกชื่อผู้โดยสาร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และอีเมล

*หมายเหตุ:สำหรับการจอง เพียงต้องการรายละเอียดของผู้โดยสารคนเดียว

#4 – ชำระเงิน

คุณสามารถเลือกช่องทางชำระเงินได้ คลิก ‘ดำเนินการชำระเงิน’ เพื่อเสร็จสิ้นรายการจอง‘