ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล

ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล มุมมองด้านนอก
ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล ที่นั่ง

ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล เป็นผู้ประกอบการรถโดยสาร ที่ให้บริการจาก กรุงเทพฯ ไป จังหวัดใกล้เคียง

ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล คือ ผู้ประกอบการรถโดยสารตั้งอยู่ที่ถนนข้าวสาร ในกรุงเทพฯ ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล ให้บริการรถตู้และรถทัวร์ จากกรุงเทพฯ ไป วังเวียง เวียงจันทน์ เชียงใหม่ แม่สอด เชียงราย พัทยา อยุธยา กาญจนบุรี และสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีรถทัวร์ข้ามประเทศให้บริการ จาก กรุงเทพฯ ไป วังเวียง และ เวียงจันทน์

ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล ให้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่พักอยู่แถวถนนข้าวสารเป็นหลัก แบ็คแพ็คเกอร์ที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ นิยมมาพักที่ถนนข้าวสาร ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล ให้บริการรถโดยสารแก่นักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง นักท่องเที่ยวไม่ต้องลำบากเดินทางไปซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งอื่น

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ธาราทัวร์แอนด์ทราเวลจะจัดรถตู้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ไปยังสถานีขนส่งเพื่อไปขึ้นรถทัวร์ ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ออฟฟิศธาราทัวร์แอนด์ทราเวล ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

ที่ตั้งออฟฟิศธาราทัวร์แอนด์ทราเวล

ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล ตั้งอยู่ที่ถนนข้าวสาร

เลขที่ 23 ถนน สามเสน (ใกล้ สามเสนซอย 2)

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร 086-0655466

ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา
" type="text/css" media="all" />