เดินทางทั่วไทยกับ บขส.999 ได้แล้ววันนี้

 
เดินทางทั่วไทยกับ บขส.999 ได้แล้ววันนี้
  ยินดีต้อนรับ บขส.999 ที่เข้ามาร่วมให้ความสะดวกสบายในการเดินทางโดยรถบัสกับลูกค้า BusOnlineTicket.co.th ของเรา เพื่อให้บริการจองตั๋วออนไลน์ ซึ่งโดยสารรถบัส บขส.999 เป็นหนึ่งในตัวเลือกการเดินทางยอดนิยมเพราะมีเส้นทางให้เลือกทั่วไปเทศไทย ด้วยความร่วมมือระหว่าง บขส.999 และ BusOnlineTicket.co.th ตอนนี้ทุกคนจองตั๋วรถโดยสารของ บขส.999 ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่ยุ่งยากที่ BusOnlineTicket.co.th บขส.999 เป็นบริษัทขนส่ง จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ละดำเนินการในด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทางระหว่างกรุงเทพฯไปยัง จังหวัดต่าง ๆ ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดและให้เอกชนเข้ามามีส่วนดำเนินการในรูปของรถ ร่วมเอกชนวิ่งในเส้นที่ บขส.ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เส้นทางที่ บขส.วิ่งเองมีเพียงส่วนน้อยในขณะที่เส้นทางที่ บขส. วิ่งร่วมกับรถร่วมมีถึงเกือบ 100 เส้นทางโดยเส้นทางที่ บขส.วิ่งเองนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางระยะทางไกลใช้เวลาเดินทางมากตลอดจนวิ่งในเส้นทาง นอกจากนี้ยังให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลาวและกัมพูชา เส้นทางในประเทศยอดนิยมที่ให้บริการโดย Bus 999 มีดังนี้: และอื่น ๆ อีกมากมาย… สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศเส้นทางยอดนิยมของ Bus 999 มีดังนี้: และอื่น ๆ อีกมากมาย… มีรถโดยสารมีให้บริการ 11 ประเภทได้แก่
 1. ม.1 (ก) VIP
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 30 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
 2. ม.1 (ก) VIP
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 24 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
 3. ม.4 (ก) VIP
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง, 2 ชั้น
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
 4. ม.4 (พ)
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 5. ม.1 (ข)
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 6. ม.1 (ข)
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 7. ม.1 (ข) ทะเบียน30
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 8. ม.4 (ข)
  • รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) : 50 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 9. ม.4 (ค)
  • รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น) : 55 ที่นั่ง
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 10. ม.2
  • รถปรับอากาศชั้น 2
  • 46 ที่นั่ง
 11. รถโดยสารระหว่างประเทศ
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
จองตั๋วรถบัสของคุณที่ BusOnlineTicket.co.th แล้วเดินทางสบาย ๆ กับ บขส.999 ได้แล้ววันนี้ ใช้เวลาในการจองตั๋วของคุณในเวลาไม่กี่นาที ยืนยันการจองทันที ได้รับตั๋วทันที ที่ BusOnlineTicket.co.th