สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน เป็นบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางใน สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) บริษัท รถบัสแห่งนี้ให้เส้นทางรถประจำทาง ระหว่าง  กรุงเทพฯ และ บึงกาฬ และ ระหว่าง  กรุงเทพฯ และ ขอนแก่น สถานีขนส่งกรุงเทพ (หมอชิต 2) เป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานีขนส่งที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ อยู่ใกล้กับตลาดนัดสวนจตุจักรหรือตลาดนัดสวนรถไฟ

สวัสดีอีสาน เป็นที่รู้จักในเรื่องของความสามารถในการให้บริการรถประจำทางที่รวดเร็ว และปลอดภัยโดยได้รับการยอมรับจากคนในท้องถิ่น เนื่องจากมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งและยาวนาน สวัสดีอีสาน ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ด้วยการให้บริการขนส่งจำนวนมากที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) โดยให้บริการทางเลือกต่างๆเพื่อเดินทางจากสถานีขนส่งไปยังปลายทางที่ท่านต้องการ

ปัจจุบันสวัสดีอีสานดำเนินกิจการระหว่างสถานที่ดังนี้:

  • กรุงเทพฯ ↔ บึงกาฬ
  • กรุงเทพฯ ↔ ขอนแก่น
  • กรุงเทพฯ ↔ หนองบัวลำภู
  • กรุงเทพฯ ↔ หนองคาย
  • กรุงเทพฯ ↔ อุดรธานี

รถบัส สวัสดีอีสาน จาก กรุงเทพฯ ไปยัง บึงกาฬ ออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) และถึงสถานีขนส่งบึงกาฬ รถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง ขอนแก่น มายังสถานีขนส่งขอนแก่น

 

สถานีสายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ถนนกำแพงเพชร 2 , แขวงตลาดยาว,
เขตจตุจักร, กรุงเทฯ 10900, ประเทศไทย

สวัสดีอีสาน ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา