ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบ

การดำเนินการ: ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบซึ่งอยู่ทางด้านขวาบนของเมนูหลัก


ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบสมาชิก

การดำเนินการ : กรอกรายละเอียดอีเมล และ พาสเวิร์ด

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการการจองของสมาชิก

การดำเนินการ: เลือก “การจองของสมาชิก” > “เปลี่ยนแปลงการจอง”

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดเวลาการเดินทางใหม่

การดำเนินการ: กด “ปฏิทิน” ด้านบนขวามือเพื่อเลือกวันเดินทาง และที่นั่งการเดินทาง > “ดำเนินการ”


ขั้นตอนที่ 5: ยืนยันวันที่กำหนดใหม่ของคุณ

ขั้นตอนที่ 6: ชำระเงิน

การดำเนินการ: คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้หลากหลายตามความสะดวกของคุณ 
คุณยังสามารถดูเพิ่มเติมในเรื่อง นโยบายการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ นโยบายการคืนเงิน ของเราได้ตามลิงค์นี้