ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย

ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย เป็นหนึ่งในสองประตูสายหลักสู่ เกาะช้าง ประตูสู่ เกาะช้าง เรียกว่า ท่าเรือธรรมชาติ หรือท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ประมาณ 10 กิโลเมตร ท่าเรือข้ามฟาก เซ็นเตอร์พ้อย ทำงานตามตารางเวลารายชั่วโมง และไม่มีวันหยุด พวกเขาวิ่งรอบในวันอาทิตย์ วันคริสต์มาส และแม้กระทั่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ แม้ในฤดูฝน การยกเลิกเรือข้ามฟากจากท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อยท์ ไปยัง เกาะช้าง ก็เป็นเรื่องที่หายากมากเนื่องจากทะเลระหว่าง เกาะช้าง และแผ่นดินใหญ่นั้นได้ถูกครอบคลุมโดยพายุโซนร้อน

สถานีเรือโดยสารข้ามฟาก

ผู้โดยสารทุกคนต้องไปที่ ท่าเรือข้ามฟาก เพื่อตรวจสอบตั๋วก่อน จากนั้นจึงขึ้นรถบัสขนาดเล็กไปยัง ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อยท์

สถานีเรือโดยสารข้ามฟาก

ตั๋วโดยสาร และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

มีเพียงแค่รายละเอียดตั๋ว และข้อมูลการขายตั๋ว และเคาน์ไว้สำหรับตอบคำถามของผู้โดยสาร อีกเคาน์เตอร์หนึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์ตั๋ว และข้อมูลขายรถตู้ และรถประจำทางไปกรุงเทพฯ

ตั๋วโดยสาร และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ตารางเรือเฟอร์รี่
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ไป กรุงเทพฯ

ห้องสุขา และพื้นที่รอ

ห้องสุขาใน ท่าเรือข้ามฟาก จะเปิดให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ข้างนอกห้องสุขามีโต๊ะและเก้าอี้จำนวนไม่มากให้ผู้โดยสารนั่งพักขณะรอรถมินิบัส

ห้องสุขา และพื้นที่รอ

ทางเข้า สำหรับเดินทางเข้าและออกเพื่อมายัง จุดมาถึง

ผู้โดยสารต้องแสดงตั๋วเรือเฟอร์รี่ให้พนักงานตรวจสอบก่อน ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยัง ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย โดยรถรับส่ง เมื่อผู้โดยสารมาถึงท่าเรือข้ามฟากจาก ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย พวกเขาจะต้องผ่านทางเข้าเพื่อมาถึง และออกจากท่าเรือข้ามฟาก

ออก
มาถึง

ชานชาลา รถมินิบัส

รถมินิบัส จะหยุดลงที่ชานชาลาและพาผู้โดยสารไปยังท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย สำหรับเรือข้ามฟาก มีบริการรถมินิบัสขนาดเล็กสองประเภทขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่จะไปที่ ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย

ชานชาลา รถมินิบัส
ประเภทที่หนึ่งของรถมินิบัส (ขนาดใหญ่)
ประเภทที่สอง ขงอรถมินิบัส (ขนาดเล็ก)

ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย

จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจากท่าเรือข้ามฟากไปยัง ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย และรถมินิบัสจะรับ-ส่ง จะหยุดลงที่จุดที่ผู้โดยสารออกจากที่พัก ผู้โดยสารต้องเดินเท้า ซึ่งไม่ไกลมากนัก ไปยังท่าเทียบเรือเฟอร์รี่

รถมินิบัสจะหยุดพักก่อนถึงป้ายรถเมล์
ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย
เรือบข้ามฟากที่ท่าเรือ

จองตั๋วรถบัส ไปยัง ตราด ออนไลน์ »