ประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคล

เดินทางอุ่นใจ ในทุกรูปแบบการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถบัส รถไฟ เรือเฟอรี่ ด้วยประกันการเดินทางจาก CHUBB เพียง 29 บาท ที่จะทำให้คุณรู้สึกไร้กังวล ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งอุบัติเหตุ หรือแม้แต่จากการติดเชื้อจากไวรัส “โควิด-19”

  1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง สุงสุด 100,000 บาท
  2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(ตามจริง) สูงสุด 10,000 บาท
  3. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อ Covid-19 (ตามจริง) สุงสุด 30,000 บาท

เงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครอง

  1. อายุการรับประกันภัย 1 -75 ปี
  2. คุ้มครองการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 15 วัน
  3. คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30วัน นับจากวันเริ่มเดินทาง (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  4. ผู้รับประโยชน์ตามรายชื่อที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแจ้ง หรือทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์

ทำการซื้อประกันการเดินทางได้อย่างไร

ท่านสามารถซื้อประกันภัยโดยการจองตั๋วเดินทางกับเรา ซึ่งสามารถซื้อตั๋วเดินทางได้ทางเว็บไซต์ www.busonlineticket.co.th/th หรือ แอปพลิเคชั่น Bus online Ticket โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1.เลือกจุดรับ-ส่ง วันที่เดินทาง และเลือก “ค้นหาเที่ยวรถบัสเพื่อดำเนินการต่อ”

 

 

2.เลือกผู้ประกอบการและเวลาการเดินทาง

 

 

3.เลือกที่นั่ง หากเลือกที่นั่งเสร็จแล้วให้เลือก “รายละเอียดผู้โดยสาร” เพื่อทำการกรอกข้อมูลการเดินทาง

 

 

4.เลือก “ประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคล”

 

 

 

5.ทำการจ่ายเงิน 

 

 

ซึ่งก่อนทำการจ่ายเงินกรุณาตรวจเช็คให้ดี ว่าท่านได้เลือกซื้อประกันภัยการเดินทางกับเราแล้ว หากท่านยังไม่ได้ซื้อการประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคล ท่านสามารถย้อนกลับเพื่อไปเมนูก่อนหน้า และทำการซื้อประกันภัยการเดินทางได้เลย