นอกจากการให้บริการในการจองตั๋วรถทัวร์ BusOnlineTicket.co.th ก็มีตั๋วรถไฟสำหรับผู้ที่อยากเดินทางโดยวีธีการอื่นๆ การเดินทางโดยรถไฟจะช่วยให้ผู้โดยการมีความสะดวกสบายเพิ่ทขึ้นใหระหว่างการเดินทางเช่น ห้องน้ำ เตียงนอน และร้านขายขนม (เฉพาะบางรถไฟเท่านั้น)

ที่ BusOnlineTicket.co.th เรามีรถไฟที่ออกจากกรุ่งเทพฯ เดินทางไปจังหวัดต่างในประเทศไทย ดังต่อไปนี้: