ระยะเวลาการเดินทาง

รายการด้านล่างคือรายละเอียดสำหรับระยะเวลาการเดินทางของเส้นทางรถทัวร์ที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย โปรดทราบว่าระยะเวลาการเดินทางที่ระบุด้านล่างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการจราจร

ระยะเวลา
การเดินทาง
กรุงเทพฯ – อำนาจเจริญ
8.1 ช.ม.
กรุงเทพฯ – บึงกาฬ
10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ
5.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เชียงราย
11.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ชุมพร
6.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
16.9 ช.ม.
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
3.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เขาหลัก
10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
8.9 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะช้าง
6.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะพงัน
10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะสมุย
10.7 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า
9.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – กระบี่
11.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ลำปาง
7.6 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ลำพูน
14.9 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เลย
7.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – มหาสารคาม
7.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
8.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – นครนายก
1.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
10.7 ช.ม.
กรุงเทพฯ – น่าน
10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู
12.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – หนองคาย
8.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ปทุมธานี
0.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พัทยา
2.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พังงา
10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พัทลุง
9.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พะเยา
9.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก
6.6 ช.ม.
กรุงเทพฯ – แพร่
7.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
12.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี
2.2 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ระนอง
8.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด
6.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สระแก้ว
3.6 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สตูล
12.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สงขลา
12.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
11.4 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ตรัง
10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ตราด
5.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – อุดรธานี
7.7 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ยะลา
19.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ยโสธร
7.3 ช.ม.
บึงกาฬ – กรุงเทพฯ
10.7 ช.ม.
บึงกาฬ – เชียงใหม่
13.8 ช.ม.
บึงกาฬ – หาดใหญ่
25.3 ช.ม.
บึงกาฬ – ลำปาง
12.3 ช.ม.
บึงกาฬ – เลย
6.5 ช.ม.
บึงกาฬ – นนทบุรี
10.7 ช.ม.
บึงกาฬ – พัทลุง
24.0 ช.ม.
บึงกาฬ – อุตรดิตถ์
10.3 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – กำแพงเพชร
5.3 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – มุกดาหาร
1.5 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – นครสวรรค์
3.8 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – หนองคาย
1.2 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว
2.3 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – ตาก
6.2 ช.ม.
ชัยภูมิ – กรุงเทพฯ
5.0 ช.ม.
ชัยภูมิ – นนทบุรี
5.0 ช.ม.
จันทบุรี – กำแพงเพชร
7.7 ช.ม.
จันทบุรี – นครสวรรค์
6.3 ช.ม.
จันทบุรี – พัทยา
3.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – อยุธยา
12.7 ช.ม.
เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
10.0 ช.ม.
เชียงใหม่ – บึงกาฬ
13.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – ขอนแก่น
11.7 ช.ม.
เชียงใหม่ – เลย
8.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – มหาสารคาม
12.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – นครพนม
13.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – หนองบัวลำภู
9.7 ช.ม.
เชียงใหม่ – หนองคาย
4.0 ช.ม.
เชียงใหม่ – นนทบุรี
10.0 ช.ม.
เชียงใหม่ – ร้อยเอ็ด
13.5 ช.ม.
เชียงใหม่ – สกลนคร
12.6 ช.ม.
เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
13.5 ช.ม.
เชียงใหม่ – อุดรธานี
10.2 ช.ม.
เชียงใหม่ – ยโสธร
14.5 ช.ม.
เชียงราย – กรุงเทพฯ
11.9 ช.ม.
เชียงราย – หาดใหญ่
25.8 ช.ม.
เชียงราย – นครสวรรค์
8.5 ช.ม.
เชียงราย – นนทบุรี
11.9 ช.ม.
เชียงราย – พัทลุง
24.3 ช.ม.
เชียงราย – พิษณุโลก
5.8 ช.ม.
ชลบุรี – จันทบุรี
4.0 ช.ม.
ชลบุรี – กำแพงเพชร
5.4 ช.ม.
ชลบุรี – นครสวรรค์
4.0 ช.ม.
ชลบุรี – เพชรบูรณ์
7.0 ช.ม.
ชลบุรี – ตาก
6.3 ช.ม.
ชลบุรี – ตราด
5.5 ช.ม.
ชุมพร – กรุงเทพฯ
6.3 ช.ม.
ชุมพร – นนทบุรี
6.3 ช.ม.
หาดใหญ่ – บึงกาฬ
25.3 ช.ม.
หาดใหญ่ – เชียงราย
25.8 ช.ม.
หาดใหญ่ – ชลบุรี
13.7 ช.ม.
หาดใหญ่ – ขอนแก่น
20.7 ช.ม.
หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ
4.0 ช.ม.
หาดใหญ่ – นครราชสีมา
15.8 ช.ม.
หาดใหญ่ – หนองคาย
23.3 ช.ม.
หาดใหญ่ – พัทยา
15.8 ช.ม.
หาดใหญ่ – พะเยา
24.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – พิษณุโลก
19.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – แพร่
22.2 ช.ม.
หาดใหญ่ – ภูเก็ต
7.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – อุดรธานี
22.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – อุตรดิตถ์
21.2 ช.ม.
หัวหิน – เกาะพงัน
7.9 ช.ม.
หัวหิน – เกาะสมุย
8.2 ช.ม.
หัวหิน – เกาะเต่า
6.6 ช.ม.
กาฬสินธุ์ – ตาก
7.9 ช.ม.
กำแพงเพชร – ฉะเชิงเทรา
6.6 ช.ม.
กำแพงเพชร – จันทบุรี
7.7 ช.ม.
กำแพงเพชร – พัทยา
8.3 ช.ม.
กำแพงเพชร – ระยอง
6.8 ช.ม.
กำแพงเพชร – สระแก้ว
7.1 ช.ม.
กำแพงเพชร – ตราด
8.7 ช.ม.
กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ
3.0 ช.ม.
กาญจนบุรี – นนทบุรี
3.0 ช.ม.
ขอนแก่น – เชียงใหม่
9.3 ช.ม.
ขอนแก่น – หาดใหญ่
20.7 ช.ม.
ขอนแก่น – ลำปาง
10.8 ช.ม.
ขอนแก่น – มุกดาหาร
4.1 ช.ม.
ขอนแก่น – พัทลุง
19.2 ช.ม.
ขอนแก่น – สุโขทัย
5.8 ช.ม.
ขอนแก่น – ตาก
6.8 ช.ม.
ขอนแก่น – อุบลราชธานี
4.5 ช.ม.
ขอนแก่น – อุตรดิตถ์
8.4 ช.ม.
เกาะช้าง – กรุงเทพฯ
5.0 ช.ม.
เกาะช้าง – นนทบุรี
5.0 ช.ม.
เกาะช้าง – พัทยา
4.0 ช.ม.
เกาะช้าง – ตราด
0.5 ช.ม.
เกาะช้าง – พัทยา
4.0 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะพงัน
9.3 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะพีพี
1.0 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะสมุย
8.8 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะเต่า
10.8 ช.ม.
เกาะพงัน – กรุงเทพฯ
12.0 ช.ม.
เกาะพงัน – หัวหิน
8.5 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะลันตา
8.5 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะพีพี
8.5 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะสมุย
1.0 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะเต่า
1.5 ช.ม.
เกาะพงัน – กระบี่
5.0 ช.ม.
เกาะพงัน – นครศรีธรรมราช
4.5 ช.ม.
เกาะพงัน – นนทบุรี
12.0 ช.ม.
เกาะพงัน – ภูเก็ต
9.0 ช.ม.
เกาะพงัน – สุราษฎร์ธานี
3.5 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะลันตา
1.0 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะพงัน
8.0 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะสมุย
7.5 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะเต่า
9.5 ช.ม.
เกาะพีพี – กระบี่
1.5 ช.ม.
เกาะพีพี – ภูเก็ต
3.5 ช.ม.
เกาะสมุย – กรุงเทพฯ
12.5 ช.ม.
เกาะสมุย – หัวหิน
9.0 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะลันตา
7.5 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะพงัน
0.5 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะพีพี
7.5 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะเต่า
2.0 ช.ม.
เกาะสมุย – กระบี่
4.0 ช.ม.
เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช
3.5 ช.ม.
เกาะสมุย – นนทบุรี
12.5 ช.ม.
เกาะสมุย – ภูเก็ต
7.5 ช.ม.
เกาะสมุย – สุราษฎร์ธานี
3.5 ช.ม.
เกาะเต่า – กรุงเทพฯ
10.3 ช.ม.
เกาะเต่า – หัวหิน
6.8 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะลันตา
10.0 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะพงัน
1.5 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะพีพี
10.0 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะสมุย
2.5 ช.ม.
เกาะเต่า – กระบี่
6.0 ช.ม.
เกาะเต่า – นครศรีธรรมราช
6.0 ช.ม.
เกาะเต่า – นนทบุรี
10.3 ช.ม.
เกาะเต่า – ภูเก็ต
9.0 ช.ม.
เกาะเต่า – สุราษฎร์ธานี
4.5 ช.ม.
กระบี่ – กรุงเทพฯ
12.0 ช.ม.
กระบี่ – หาดใหญ่
4.0 ช.ม.
กระบี่ – เกาะพงัน
4.8 ช.ม.
กระบี่ – เกาะพีพี
1.8 ช.ม.
กระบี่ – เกาะสมุย
3.9 ช.ม.
กระบี่ – เกาะเต่า
7.3 ช.ม.
กระบี่ – นครราชสีมา
13.7 ช.ม.
กระบี่ – นนทบุรี
12.0 ช.ม.
กระบี่ – ภูเก็ต
5.3 ช.ม.
กระบี่ – สุราษฎร์ธานี
4.0 ช.ม.
ลำปาง – กรุงเทพฯ
8.5 ช.ม.
ลำปาง – บึงกาฬ
12.3 ช.ม.
ลำปาง – ขอนแก่น
10.0 ช.ม.
ลำปาง – เลย
6.7 ช.ม.
ลำปาง – มหาสารคาม
11.3 ช.ม.
ลำปาง – นครพนม
12.3 ช.ม.
ลำปาง – นนทบุรี
8.5 ช.ม.
ลำปาง – ร้อยเอ็ด
12.0 ช.ม.
ลำปาง – สกลนคร
11.2 ช.ม.
ลำปาง – อุบลราชธานี
12.1 ช.ม.
ลำปาง – ยโสธร
13.0 ช.ม.
ลำพูน – หนองคาย
4.0 ช.ม.
เลย – กรุงเทพฯ
9.0 ช.ม.
เลย – เชียงใหม่
8.0 ช.ม.
เลย – ลำปาง
6.7 ช.ม.
เลย – นครพนม
6.0 ช.ม.
เลย – นนทบุรี
9.0 ช.ม.
เลย – สกลนคร
4.8 ช.ม.
เลย – อุตรดิตถ์
4.7 ช.ม.
มหาสารคาม – กรุงเทพฯ
7.0 ช.ม.
มหาสารคาม – เชียงใหม่
10.3 ช.ม.
มหาสารคาม – ขอนแก่น
1.3 ช.ม.
มหาสารคาม – ลำปาง
12.1 ช.ม.
มหาสารคาม – นนทบุรี
7.0 ช.ม.
มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด
0.7 ช.ม.
มหาสารคาม – อุบลราชธานี
3.2 ช.ม.
มหาสารคาม – อุตรดิตถ์
9.8 ช.ม.
มหาสารคาม – ยโสธร
1.8 ช.ม.
มุกดาหาร – กรุงเทพฯ
9.1 ช.ม.
มุกดาหาร – นนทบุรี
9.1 ช.ม.
มุกดาหาร – สุโขทัย
9.3 ช.ม.
มุกดาหาร – ตาก
10.3 ช.ม.
นครพนม – เชียงใหม่
13.7 ช.ม.
นครพนม – ลำปาง
12.3 ช.ม.
นครพนม – เลย
5.8 ช.ม.
นครพนม – สกลนคร
1.5 ช.ม.
นครราชสีมา – ชลบุรี
5.0 ช.ม.
นครราชสีมา – หาดใหญ่
15.9 ช.ม.
นครราชสีมา – กระบี่
13.7 ช.ม.
นครราชสีมา – พัทยา
6.0 ช.ม.
นครสวรรค์ – ฉะเชิงเทรา
4.0 ช.ม.
นครสวรรค์ – จันทบุรี
6.2 ช.ม.
นครสวรรค์ – เชียงราย
8.5 ช.ม.
นครสวรรค์ – กำแพงเพชร
1.8 ช.ม.
นครสวรรค์ – พัทยา
5.8 ช.ม.
นครสวรรค์ – พะเยา
7.0 ช.ม.
นครสวรรค์ – ระยอง
6.8 ช.ม.
นครสวรรค์ – สระแก้ว
6.3 ช.ม.
นครสวรรค์ – ตราด
7.1 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ
10.8 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – เกาะพงัน
6.0 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – เกาะสมุย
5.0 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – เกาะเต่า
7.5 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – นนทบุรี
10.8 ช.ม.
น่าน – กรุงเทพฯ
9.2 ช.ม.
น่าน – นนทบุรี
9.2 ช.ม.
หนองบัวลำภู – กรุงเทพฯ
7.8 ช.ม.
หนองบัวลำภู – นนทบุรี
7.8 ช.ม.
หนองคาย – กรุงเทพฯ
8.5 ช.ม.
หนองคาย – เชียงใหม่
10.7 ช.ม.
หนองคาย – หาดใหญ่
23.3 ช.ม.
หนองคาย – นนทบุรี
8.5 ช.ม.
หนองคาย – พัทลุง
21.8 ช.ม.
นนทบุรี – อำนาจเจริญ
8.1 ช.ม.
นนทบุรี – บึงกาฬ
10.3 ช.ม.
นนทบุรี – ชัยภูมิ
5.0 ช.ม.
นนทบุรี – เชียงใหม่
10.0 ช.ม.
นนทบุรี – เชียงราย
11.8 ช.ม.
นนทบุรี – ชุมพร
6.5 ช.ม.
นนทบุรี – หาดใหญ่
16.9 ช.ม.
นนทบุรี – กาญจนบุรี
3.0 ช.ม.
นนทบุรี – เขาหลัก
10.3 ช.ม.
นนทบุรี – ขอนแก่น
8.9 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะช้าง
5.0 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะช้าง
6.5 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะพงัน
10.3 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะสมุย
10.7 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะเต่า
9.0 ช.ม.
นนทบุรี – กระบี่
11.0 ช.ม.
นนทบุรี – ลำปาง
7.6 ช.ม.
นนทบุรี – ลำพูน
14.9 ช.ม.
นนทบุรี – เลย
7.3 ช.ม.
นนทบุรี – มหาสารคาม
7.0 ช.ม.
นนทบุรี – นครนายก
1.8 ช.ม.
นนทบุรี – นครศรีธรรมราช
10.7 ช.ม.
นนทบุรี – น่าน
10.0 ช.ม.
นนทบุรี – หนองบัวลำภู
12.3 ช.ม.
นนทบุรี – หนองคาย
8.3 ช.ม.
นนทบุรี – ปทุมธานี
0.5 ช.ม.
นนทบุรี – พัทยา
2.0 ช.ม.
นนทบุรี – พังงา
10.3 ช.ม.
นนทบุรี – พัทลุง
9.8 ช.ม.
นนทบุรี – พะเยา
9.3 ช.ม.
นนทบุรี – พิษณุโลก
6.6 ช.ม.
นนทบุรี – แพร่
7.3 ช.ม.
นนทบุรี – ภูเก็ต
12.0 ช.ม.
นนทบุรี – ปราจีนบุรี
2.2 ช.ม.
นนทบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
5.6 ช.ม.
นนทบุรี – ระนอง
8.5 ช.ม.
นนทบุรี – ร้อยเอ็ด
6.8 ช.ม.
นนทบุรี – สระแก้ว
3.6 ช.ม.
นนทบุรี – สตูล
12.0 ช.ม.
นนทบุรี – สงขลา
12.8 ช.ม.
นนทบุรี – สุราษฎร์ธานี
11.4 ช.ม.
นนทบุรี – ตรัง
10.0 ช.ม.
นนทบุรี – ตราด
5.0 ช.ม.
นนทบุรี – อุบลราชธานี
10.0 ช.ม.
นนทบุรี – อุดรธานี
7.7 ช.ม.
นนทบุรี – ยะลา
19.8 ช.ม.
นนทบุรี – ยโสธร
7.3 ช.ม.
พัทยา – กรุงเทพฯ
2.0 ช.ม.
พัทยา – จันทบุรี
2.8 ช.ม.
พัทยา – หาดใหญ่
15.7 ช.ม.
พัทยา – กำแพงเพชร
6.3 ช.ม.
พัทยา – เกาะช้าง
4.0 ช.ม.
พัทยา – เกาะช้าง
4.0 ช.ม.
พัทยา – นครราชสีมา
6.0 ช.ม.
พัทยา – นครสวรรค์
4.8 ช.ม.
พัทยา – นนทบุรี
2.0 ช.ม.
พัทยา – พังงา
13.1 ช.ม.
พัทยา – เพชรบูรณ์
8.0 ช.ม.
พัทยา – ภูเก็ต
14.3 ช.ม.
พัทยา – ตาก
7.1 ช.ม.
พัทยา – ตราด
4.3 ช.ม.
พังงา – กรุงเทพฯ
10.4 ช.ม.
พังงา – นนทบุรี
10.4 ช.ม.
พัทลุง – กรุงเทพฯ
11.4 ช.ม.
พัทลุง – บึงกาฬ
23.8 ช.ม.
พัทลุง – ขอนแก่น
19.2 ช.ม.
พัทลุง – หนองคาย
21.8 ช.ม.
พัทลุง – นนทบุรี
11.4 ช.ม.
พัทลุง – อุดรธานี
21.0 ช.ม.
พะเยา – นครสวรรค์
7.0 ช.ม.
พะเยา – พิษณุโลก
5.0 ช.ม.
พิษณุโลก – เชียงราย
6.3 ช.ม.
พิษณุโลก – พะเยา
5.0 ช.ม.
แพร่ – กรุงเทพฯ
7.3 ช.ม.
แพร่ – นนทบุรี
7.3 ช.ม.
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ
11.7 ช.ม.
ภูเก็ต – ชลบุรี
12.5 ช.ม.
ภูเก็ต – หาดใหญ่
7.5 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะพงัน
7.5 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะพีพี
2.0 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะสมุย
6.6 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะเต่า
10.0 ช.ม.
ภูเก็ต – กระบี่
4.0 ช.ม.
ภูเก็ต – นนทบุรี
11.7 ช.ม.
ภูเก็ต – พัทยา
14.4 ช.ม.
ภูเก็ต – ระนอง
5.0 ช.ม.
ระนอง – กรุงเทพฯ
8.5 ช.ม.
ระนอง – นนทบุรี
8.5 ช.ม.
ระนอง – ภูเก็ต
5.5 ช.ม.
ระยอง – ตาก
7.5 ช.ม.