ผู้ประกอบการรถโดยสาร

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
อาหลินทัวร์ 255 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 หาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 798 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
5 ถนนชีอุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ 10170
สำนักงาน บริษัท สมบัติ ทัวร์ (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สำนักงานบริษัท เบลล์ แทรเวล เซอร์วิส (กรุงเทพฯ) 321 ถนนบางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
198 หมู่ 6 ตำบล อ่าวใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด 23000
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ใหม่) ถนนบรบมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
2268 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง ตำบลในเมืองจังหวัดนครราชสีมา 30000
226/6 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง 85000
สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Elephant Airport Express ชั้น 1 ระหว่างประตู 7 และ 8
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
107/2-3 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
ตลาดวโรรส ถนน วิชยานนท์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทร: 083-3254965 084-2223478
148 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
77/99 หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
81/1 ถนนชีอุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 90110
หมู่ที่ 6 ตำบล คลองจินดา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
234 ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Sสถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ใหม่) ถนนบรบมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ(หมอชิต2) 798 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำนักงาน บริษัท ลมพระยา (กรุงเทพฯ) 154/1 ถนนรำบุตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
144 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
#2020 , No Road 5, S.K Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
เลขที่ 8 สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ 10170
109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
1540-1542 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
เลขที่ 8 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) 165 ซอย 5 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
ปากช่องคาร์เร้นท์ 2009 ถนนเทศบาล22 ซอย1 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ตรงข้าม บขส.ตลาดแขก (ธนาคารกสิกรไทย) เบอร์ติดต่อ: 091-929-0536
สำนักงาน พะงันทัวร์ 2000 412/3-4 ถนนตลาดใหม่ 27 ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงาน พันทิพย์ ทราเวล (สุราษฎร์ธานี) 293/6-8 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เพชรประเสริฐ 31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000.
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ใหม่) ถนนบรบมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
26/39 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สถานีขนส่งรถโดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
3258 ถนนมิตรภาพ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000
สถานีขนส่งผู้โดยสาร(3) จังหวัดเชียงใหม่ ซอยเกล้านวรัฐ 5 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
928 ถนนสุขุมวิท แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สาขาตลาดใหม่ 402 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) เคาน์เตอร์ช่อง 30 ขึ้นรถที่ชานชาลา 121 ถ.กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
44/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
26/37 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สถานีขนส่งรัษฎา จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 517/, 9/12ซอยมิตรภาพ 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แชวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
88/56 ถนนประชานิเวศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
23/21 ซอยวิภาวดี 13 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
172 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สำนักงาน ศรีมงคล สุรินทร์ ถนนเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีขนส่งรถโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
29/8 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีขนส่งรถโดยสารหาดใหญ่ ทุ่งเสา2 ถนนซอย 12 อำเภอหาดใญ่ จังหวัดสงขลา 90110
144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ 1 ประตู 8 999 ซอย หมู่บ้านนครทอง 1 หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา หมู่ที่ 2 70 ถนนสุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 2113
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตำบล บางพระ อำเภอเมืองตราด ตราด 23000
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เลขที่ 23 ถนน สามเสน (ใกล้ สามเสนซอย 2) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 798 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานีรถไฟหัวลำโพง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
92 ถนนตะนาว แขวงตลาดยาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
51 ซอยร่องใหม่ ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10200
โอล มาร์เก็ต, พนมเปญ เซ็น.ริเวอร์ไซด์, นอร์ท ออฟ ไนท์ มาร์เก็ต ตำบลวัดพนม คาน ดอน เปญ,พนมเปญ
227/8 ถนน นารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย