img-bg

สถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษ

ค้นหาตั๋วรถโดยสารออนไลน์

Si Sa Ket bus terminal

 

 

Si-Sa-Ket
Inside-Si-Sa-Ket

 

ข้อมูลทั่วไป

ศรีสะเกษเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีติดชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง, สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, ปรางค์กู่, ปราสาทสระกำแพงน้อย, ปราสาทสระกำแพงใหญ่ เป็นต้น 

อีกเทศกาลนึงที่น่าสนใจคือ เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ เนื่องจาก จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นแผ่นดินทองแห่งอีสานใต้ เนื่องจากมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตที่ราบลุ่มน้ำมูลและเขตที่ราบลุ่มตอนกลางของจังหวัดในบริเวณที่เรียกว่า ดงภูดินแดง ที่มีลักษณะดินป็นดินร่วนปนทราย สีแดง(จึงเรียกว่า ดงดินแดง หรือ ภูดินแดง )มีความอุดมสมบูรณ์สูง สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญได้ ภูดินแดงเป็นภูเขาไฟเก่าที่มีพื้นที่กว้างขวาง จังหวัดศรีสะเกษจึงถือเป็นแหล่งพืชสวนและผลไม้อันเป็นผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออกแหล่งใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

การเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษ

รถโดยสารจาก กรุงเทพฯ ไป ศรีสะเกษ เป็นทางเลือกในการเดินทางยอดนิยมสำหรับการเยี่ยมชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคกลางของประเทศไทย ระยะเวลาจากกรุงเทพฯ ไป ศรีสะเกษ ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไป ศรีสะเกษ ประมาณ 550 กม. โลตัสพิบูลทัวร์และสวัสดีสุรินทร์เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพไปศรีสะเกษ การเดินทางรวมของพวกเขามีทั้งหมด 4 เที่ยวต่อวัน

ที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษ

สถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองนอกถนนกวงเฮง ห่างจากสถานีรถไฟไปทางใต้ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ที่อยู่สถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษ 1510/11 กวงเฮง ถนนกวงเฮง ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 ที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษคือ:

การเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กสามารถเดินทางโดยการเดินได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรถสามล้อถีบในเมือง รถสองแถวสีส้ม และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ส่วนแท็กซี่มีให้เห็นไม่มากนักในเมือง ส่วนใหญ่จะให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษไปยังที่ต่างๆ 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานีขนส่งผู้โดยจังหวัดศรีสะเกษมีร้านสะดวกซื้อภายในสถานี  หากต้องการของฝากหรือของอื่นๆ กรุณาซื้อจากในเมืองไปก่อน มีบริการห้องสุขาฟรีภายในสถานีขนส่ง แต่จะมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ด้านข้างสถานี

จองตั๋วรถโดยสารไปศรีษะเกษ »