สุวรรณภูมิบูรพา ตราด

สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา
สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา

สุวรรณภูมิบูรพา สาขาตราด ให้บริการรถตู้โดยสาร จากตราด ไป สนามบินอู่ตะเภา

สุวรรณภูมิบูรพา สาขาตราดให้บริการรถมินิบัส และรถตู้โดยสารปรับอากาศ มีที่ภายในกว้างขวาง เก้าอี้นั่งสามารถปรับเอนได้ พนักงานของสุวรรณภูมิบูรพา สาขาตราด มีความชำนาญในการขับรถ และเชี่ยวชาญในการให้บริการ เพื่อดูแลผู้โดยสารให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

เส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารนิยม คือ ตราด ไป สนามบินอู่ตะเภา อัตราค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 360 บาท

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สุวรรณภูมิบูรพา ตราด ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สุวรรณภูมิบูรพา ตราด ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

  • ตราด → พัทยา
  • ตราด → สนามบินอู่ตะเภา

สำนักงาน บริษัท สุวรรณภูมิบูรพา ตราด:

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตำบล บางพระ อำเภอเมืองตราด ตราด 23000

 

สุวรรณภูมิบูรพา ตราด ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา