สุโขทัยวินทัวร์ เชียงใหม่

สุโขทัยวินทัวร์
สุโขทัยวินทัวร์

บริการรถโดยสารจาก เชียงใหม่ ไป จังหวัดใกล้เคียง

สุโขทัยวินทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ภาคเหนือ เส้นทางระหว่าง เชียงใหม่ ไป ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ อัตราค่าโดยสารสำหรับเส้นทางนี้อยู่ที่ 96 ถึง 381 บาท

สุโขทัยวินทัวร์ มีรถโดยสาร 2 ประเภทที่ให้บริการ คือ รถทัวร์ ป.1 และ ป.2 รถ ป.1 จะมีห้องน้ำในรถให้บริการ ส่วนรถ ป.2 จะไม่มีห้องน้ำ ผู้โดยสารสามารถเลือกรถโดยสารที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยทั่วไปอัตราค่าบริการรถโดยสาร ป.1 จะราคาสูงกว่ารถโดยสาร ป.2

หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมใช้บริการกับ สุโขทัยวินทัวร์ คือเส้นทางจาก เชียงใหม่ไปสุโขทัย ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศไทย จากเชียงใหม่ไปยังเมืองโบราณอย่างสุโขทัย นักท่องเที่ยวหลายคนใช้บริการของสุโขทัยวินทัวร์ไปที่สุโขทัย หลังจากท่องเที่ยว 2 – 3 วันในจังหวัดเชียงใหม่

สุโขทัยวินทัวร์ มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก สุโขทัยวินทัวร์ ได้เตรียมพนักงานขับรถโดยสารไว้สองคนในแต่ละเที่ยว คอยผลัดเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ระหว่างเดินทางผู้โดยสารจะได้รับอาหารและขนมที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้สุโขทัยวินทัวร์ยังจัดพนักงานต้อนรับบนรถอีกสองคน ไว้คอยบริการทุกท่าน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สุโขทัยวินทัวร์ ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สุโขทัยวินทัวร์ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

  • เชียงใหม่ → ลำปาง
  • เชียงใหม่ → ตาก
  • เชียงใหม่ → สุโขทัย
  • เชียงใหม่ → พิษณุโลก
  • เชียงใหม่ → อุตรดิตถ์

สำนักงาน บริษัท สุโขทัยวินทัวร์:

144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร : 055-612-409, 055-613-407

 

สุโขทัยวินทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา