สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ

สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ
สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ

บริการรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคเหนือของประเทศไทย

สุโขทัยวินทัวร์ สาขากรุงเทพฯ ให้บริการรถโดยสารไปยังภาคเหนือของประเทศไทย เช่น สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

สุโขทัยวินทัวร์ สาขากรุงเทพฯ ได้เตรียมพนักงานขับรถโดยสารไว้สองคนในแต่ละเที่ยว คอยเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ผู้โดยสารจะได้รับประทานอาหารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ที่จุดจอดรถจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งรับขนมที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้บนรถ นอกจากนี้สุโขทัยวินทัวร์ สาขากรุงเทพฯ ยังได้จัดพนักงานต้อนรับบนรถอีก 2 คน ไว้คอยบริการผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

เส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารนิยมใช้บริการกับ สุโขทัยวินทัวร์ สาขากรุงเทพฯ คือเส้นทางจาก กรุงเทพฯ ไป นครสวรรค์ รถที่ให้บริการมี 2 ประเภท คือ รถทัวร์ ป.1 และ VIP รถทั้งหมดเป็นรถโดยสารปรับอากาศ ที่นั่งกว้างขวาง และมีที่เหยียดขา อัตราค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 224 และ 257 บาท สำหรับรถ ป.1 และรถ VIP ตามลำดับ

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สุโขทัยวินทัวร์ สาขากรุงเทพฯ ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สุโขทัยวินทัวร์ สาขากรุงเทพฯ ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

  • กรุงเทพฯ → นครสวรรค์
  • กรุงเทพฯ → สุโขทัย
  • กรุงเทพฯ → พิษณุโลก
  • กรุงเทพฯ → อุตรดิตถ์

 

สำนักงาน บริษัท สุโขทัยวินทัวร์:
144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร : 055-612-409, 055-613-407

 

สุโขทัยวินทัวร์ สาขากรุงเทพฯ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา