สหพันธ์ร้อยเอ็ด ทัวร์

สหพันธ์ร้อยเอ็ด ทัวร์

สหพันธ์รอยเอ็ด ทัวร์ เป็นบริษัทรถประจำทางที่อยู่ใน สถานีขนส่งหมอชิต พวกเขาเชี่ยวชาญการให้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ และพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็น ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตัวอย่างของการบริการรถประจำทางของพวกเขาคือ กรุงเทพฯ ไปยัง ร้อยเอ็ด และ กรุงเทพฯ ไปยัง มุกดาหารตารางรถโดยสารของพวกเขา จะออกจาก สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ทุกเย็น ดังนั้นบริการรถโดยสารประจำทางของบริษัท สหพันธ์ ร้อยเอ็ด ทัวร์ ทั้งหมดจึงเป็นรถโดยสารข้ามคืนระหว่าง กรุงเทพฯ และพื้นที่ภาคอีสาน (ร้อยเอ็ด และ มุกดาหาร) ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามคืน โดยรถบัสควรนำเสื้อแขนยาวติดตัวไปด้วย เพราะรถโดยสารจะเปิดแอร์ บวกกับอากาศโดยรวมจะเย็นมากในตอนกลางคืน ในระหว่างการเดินทาง

บริษัท ดำเนินธุรกิจบริการรถโดยสารประจำทางระหว่าง:

  • กรุงเทพฯ ↔ ร้อยเอ็ด
  • มุกดาหาร ↔ กรุงเทพฯ

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

สหพันธ์รอยเอ็ด ทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา
" type="text/css" media="all" />