ภูหลวงทัวร์

ภูหลวงทัวร์
ภูหลวงทัวร์ ด้านใน

บริการรถโดยสารจาก กรุงเทพฯ ไปยัง ขอนแก่น และจาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพฯ

ภูหลวงทัวร์ เป็น บริษัท รถประจำทางที่อยู่ในสถานีขนส่ง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ให้บริการในเส้นทาง ระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เส้นทางเหล่านี้เป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว

ภูหลวงทัวร์ นำเสนอบริการรถประจำทางจาก กรุงเทพฯ ไปถึง ขอนแก่น และจาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพฯ รถโดยสารประจำทางที่ใช้โดย ภูหลวงทัวร์ เป็นรถบัสประเภท 2 ระดับขนาด 52 ที่นั่ง รถบัสติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และที่นั่งปรับระดับได้ มีบริการน้ำดื่มฟรีและอาหารว่างฟรี จะได้รับเมื่อออกเดินทาง รถบัสของ ภูหลวงทัวร์ จะมีการจอดที่จุดพักรถและมีพักรับประทานอาหาร และเข้าห้องน้ำ

เส้นทางของ ภูหลวงทัวร์ มีดังนี้:

  • ขอนแก่น ไปยัง เชียงใหม่ (สายเก่า)
  • ขอนแก่น ไปยัง เชียงใหม่ (สายใหม่)
  • เชียงใหม่ ไปยัง ขอนแก่น (สายเก่า)
  • เชียงใหม่ ไปยัง ขอนแก่น (สายใหม่)

เคาน์เตอร์เช็คอินของ ภูหลวงทัวร์ มีดังนี้:

    1. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
    2. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ภูหลวงทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา