อ.ศึกษาทัวร์

อ.ศึกษาทัวร์
อ.ศึกษาทัวร์

ให้บริการเส้นทางจาก เชียงใหม่ ไป หนองคาย

อ.ศึกษาทัวร์ เป็น บริษัท รถบัสที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการรถโดยสารประจำทางของ อ.ศึกษาทัวร์ ประกอบด้วยรถประจำทางระหว่างสายภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น พิษณุโลก ลำปาง ลำพูนหนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่

สถานีขนส่งหลักของ บริษัท อ.ศึกษาทัวร์ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) อ.ศึกษาทัวร์ เป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพ โดยมีบริการให้น้ำดื่มฟรีและขนมปังก่อนออกเดินทาง และหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันและ รวมทั้งให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำเพื่อยืดเส้น ยืดสาย

เส้นทางหลักที่ทาง อ.ศึกษาทัวร์ มีดังต่อไปนี้:

เคาน์เตอร์เช็คอิน

    1. อ.ศึกษาทัวร์ เคาน์เตอร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)
165 ซอย 5 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

อ.ศึกษาทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา