อีสาน ทัวร์

อีสาน ทัวร์

บริษัท อีสานทัวร์ เป็นบริษัท รถโดยสารที่ตั้งอยู่ใน สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต (สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเมืองใหญ่ สอง จังหวัดของประเทศไทย (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) ไปยังพื้นที่อีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รถโดยสารของ อีสานทัวร์ เป็นรถโดยสารมาตรฐานขนาด 40 ที่นั่งตามที่แสดงไว้ในภาพ

บริษัท อีสานทัวร์ มีการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุด ในการให้บริการรถโดยสารประจำทาง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น พวกเขามีบริการเที่ยวรถต่อวัน 4-6 เที่ยว เดินทางทุกวัน ในเส้นทาง เชียงใหม่และขอนแก่น นอกจากบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ไปยัง ขอนแก่น และขอนแก่น ไปยัง จังหวัดเชียงใหม่แล้ว บริษัท อีสานทัวร์ ยังมีบริการทุกวัน และในเส้นทางอื่นๆ อาทิเช่น ตั้งแต่ กรุงเทพฯ ไปยัง อุดรธานี , เชียงราย ไปยัง ขอนแก่น และ ขอนแก่น ไปยัง จังหวัดเชียงราย

บริษัท อีสาน ทัวร์ ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี และมีพนักงานที่มีประสบการณ์มากมาย เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการเดินทางที่ราบรื่นสำหรับผู้โดยสาร ทีมผู้บริหารของ บริษัท อีสานทัวร์ มุ่งมั่นที่จะนำทีมไปสู่ความปลอดภัย รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพ และความยั่งยืนทางธุรกิจ

บริษัท ดำเนินธุรกิจบริการรถโดยสารดังนี้:

  • กรุงเทพฯ ↔ อุดรธานี
  • เชียงใหม่ ↔ ขอนแก่น
  • เชียงราย ↔ ขอนแก่น

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

อีสานทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา
" type="text/css" media="all" />