ชนะภัย ทัวร์

ชนะภัย ทัวร์

ชนะภัย ทัวร์ เป็น บริษัท รถโดยสารที่อยู่ใน สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถด่วนจาก กรุงเทพฯ และ จังหวัดอุบลราชธานี

ชนะภัย ทัวร์ ให้บริการรถโดยสาร แบบด่วน (วีไอพี) ซึ่งใช้เวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงในการเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี และโดยปกติจะมีการหยุดพัก การออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพ ฯ (หมอชิต 2) จะเป็นช่วงเวลาตอนเย็น และรถโดยสาร จะวิ่งข้ามคืนเพื่อเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี ถึงจุดหมายปลายทางในเช้าวันรุ่งขึ้น สำหรับผู้โดยสารแนะนำให้นำเสื้อแขนยาวไปด้วย เพราะเครื่องปรับอากาศในรถโดยสาร อาจเย็นมากในระหว่างการเดินทางตลอดทั้งคืน

อุบลราชธานี เป็นประตูสู่ เมืองปากเซ โซนตอนใต้ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางไปที่ จังหวัดอุบลราชธานีก่อนเดินทาง ข้ามพรมแดนไปยัง ปากเซ ในประเทศลาว

ชนะภัย ทัวร์ เป็นรถโดยสารมีที่นั่งพร้อมพนักพิง ที่เพียงพอเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้สะดวกสบายใน ระหว่างการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ห้องน้ำ บนตัวรถยังมีความสะดวกสบาย สำหรับผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางเป็นเวลานาน

บริษัท ดำเนินธุรกิจบริการรถโดยสารประจำทางระหว่าง:

  • กรุงเทพฯ ↔ อุบลราชธานี
  • กรุงเทพฯ ↔ ศรีสะเกษ

สถานีขนส่งรถโดยสารประจำทาง
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ชนะภัยทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา
" type="text/css" media="all" />