img-bg

ลิกไนต์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

Search Bus Ticket Online

ลิกไนต์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

ผู้ประกอบการรถโดยสาร ลิกไนต์ทัวร์ (สายภาคเหนือ)

ลิกไนต์ทัวร์ (สายภาคเหนือ) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถโดยสาร ประจำประเทศไทยที่เชี่ยวชาญด้านรถประจำทางจาก กรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ รวมทั้งรถโดยสารจาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพฯ บริษัท ลิกไนต์ทัวร์ จะมีรถดดยสารบริการทุกวันจากกรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.15 น. ในขณะที่ออกเดินทางจากเชียงใหม่ ไปยังกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึงช่วงเย็นทุกวัน จุดขึ้นรถโดยสารและจุดถึง สำหรับรถโดยสาร ลิกไนต์ทัวร์(ภาคเหนือ) ในกรุงเทพฯอยู่ที่ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ(หมอชิต2) จุดส่งคือ สถานีขนส่ง(อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเดินทางไปต่อยัง ลิกไนต์ทัวร์(ภาคเหนือ) ในจังหวัดเชียงใหม่


เส้นทางยอดนิดยมของลิกไนต์ ทัวร์(สายภาคเหนือ) มีดังต่อไปนี้


บริการจากลิกไนต์ ทัวร์ ร์(สายภาคเหนือ)

ลิกไนต์ทัวร์ (ภาคเหนือ) เป็นรถโดยสารประเภท(วีไอพี) มีที่นั่งกว้างขวาง และมีที่นั่งแบบ 3 ที่นั่งต่อแถว เมื่อเทียบกับที่นั่งมาตรฐาน 4 ที่นั่งในแถว ดังนั้นที่นั่งมีขนาดกว้างขวางมากกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางครั้งนี้ มีความสะดวกสบาย สำหรับผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางข้ามคืนตลอด 9 ชั่วโมงเต็ม ลิกไนต์ ทัวร์ (ภาคเหนือ) มีที่นั่งกว้างขวาง และมีพื้นที่สำหรับนั่งเหยียดขาระหว่างที่นั่ง ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายของพวกเขาสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่

การให้บริการรถโดยสารระยะไกลเช่น กรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ มีกำหนดรอบเที่ยวรถแบบจำกัด ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(หมอชิต2) ทุกวัน ผู้โดยสารจะต้องทำการจองตั๋วรถทัวร์สายเหนือออนไลน์จาก กรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก และความมั่นใจในเรื่องที่นั่ง โดยเฉพาะช่วงวันหยุด เพื่อไม่ให้พลาดการเดินทาง

สถานีขนส่ง สายหลัก

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)

เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

การจองตั๋วรถโดยสาร ลิกไนต์ทัวร์ (ภาคเหนือ)

ลิกไนต์ทัวร์ (ภาคเหนือ) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถโดยสารที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากบริการที่ดีและราคาตั๋วถูกกว่า สามารถซื้อตั๋ว ลิกไนต์ทัวร์ (ภาคเหนือ) ทางออนไลน์ได้ที่ BusOnlineTicket.co.th

Book Now