รถโดยสารจาก สุโขทัย ไป พะเยา

รถโดยสารจากสุโขทัย ไป พะเยา

ตรวจสอบตารางเวลาการเดินทางจาก สุโขทัย ไป พะเยา >>

การเดินทางจากสุโขทัย ไป พะเยา

รถโดยสารจากสุโขทัยไปพะเยา เป็นหนึ่งในบริการขนส่งที่สำคัญมากในภาคเหนือ ซึ่งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวต่างเลือกใช้ เพื่อเดินทางภายในภาคเหนือ การเดินจากสุโขทัยไปพะเยา นั้นไม่มีรถไฟ และสายการบินที่ให้บริการ ดังนั้นรถบัสจึงเป็นบริการขนส่งเพียงอย่างเดียว

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากสุโขทัย ไป พะเยา

สุโขทัยวินทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยจากสุโขทัยไปยังพะเยา มีรถให้บริการ 2 รอบต่อวัน คือ 06:40 น. และ 09:00 น. ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้ก่อนวันเดินทาง บริการรถโดยสารจากสุโขทัยวินทัวร์เป็นประเภท ป.2 ซึ่งไม่มีห้องน้ำให้บริการภายในตัวรถโดยสาร

ระยะเวลาในการเดินทางสุโขทัย ไป พะเยา

ใช้เวลาประมาณ 5.5 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับการจราจร และสภาพอากาศในวันเดินทาง รถโดยสารจะมีการหยุดพักระหว่างทางหนึ่งครั้งเพื่อให้ผู้โดยสารได้ทำธุระส่วนตัว

ระยะทางในการเดินทางสุโขทัย ไป พะเยา

ระยะทางจากสุโขทัยไปยังพะเยาอยู่ที่ประมาณ 375 กิโลเมตร 

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากสุโขทัย ไป พะเยาเท่าไหร่

อัตราค่ารถโดยสารจากสุโขทัยไปพะเยาอยู่ที่ 233 บาท 

จุดรับผู้โดยสารในสุโขทัยอยู่ที่ไหน

จุดขึ้นรถในสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย

จุดส่งผู้โดยสารในพะเยาอยู่ที่ไหน

จุดจอดในพะเยา ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที

ตารางรถโดยสาร สุโขทัย ไป พะเยา


Refine Search
Filter by
Refine Search
Refine Search
Refine Search