รถโดยสารจาก พัทยา ไป ตราด

รถโดยสารจาก พัทยา ไป ตราด
ตรวจสอบตารางรถโดยสารจาก พัทยา ไป ตราด >>

รถทัวร์ พัทยา ตราด เป็นเส้นทางรถประจำทางที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากการออกเดินทางเฉพาะเวลาเช้าตรู่ก่อนรุ่งอรุณ นักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้บริการรถบัสนี้ไปยังจังหวัดตราด (จากนั้นไปยังเกาะช้าง) หลังจากวันหยุดพักผ่อนของพวกเขาในพัทยา

ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการรถบัสจาก พัทยา ไป ตราด

เพชรประเสริฐ เป็นผู้ให้บริการรถบัสเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการ รถโดยสารจาก พัทยา ไป จังหวัดตราด มีบริการรถรับส่งจากพัทยาไปตราด ทุกวันวันละ 2 เที่ยว ตารางเวลาของพวกเขามีเฉพาะช่วงเช้าตรู่ก่อนรุ่งเช้าเวลาตี 3.20 น. และ ตี 5.00 น.

พัทยา ไป ตราด คือเส้นทางรถโดยสารระยะกลาง ดังนั้นทาง เพชรประเสริฐ จึงดำเนินการเส้นทางนี้ด้วยรถโดยสาร ประเภท P1 แบบสองชั้น รถโดยสารประเภท P1 มีที่นั่งแบบ 2 ที่นั่งทางด้านซ้ายและ 2 ที่นั่งด้านขวา

อัตราค่าโดยสาร ,ระยะเวลาการเดินทาง และจุดหยุดพัก

อัตราค่ารถโดยสารจาก พัทยา ไป ตราด คิดค่าบริการใน ราคา 223 บาท ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง จาก พัทยา ไป จังหวัดตราด

รถโดยสารทั้งหมดในประเทศไทยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยมีห้องส้วม ดังนั้นรถโดยสารมักไม่ได้หยุดพักระหว่างทางสำหรับเส้นทางรถโดยสารระยะสั้น และระยะกลาง เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน

จุดขึ้นรถในพัทยา และถึงจุดท่องเที่ยวใน จังหวัดตราด

จุดขึ้นรถในพัทยาตั้งอยู่ที่ สำนักงานพัทยา เพชรประเสริฐ จุดขึ้นรถนี้ไม่ใช่สถานีขนส่งมาตรฐาน ดังนั้นผู้โดยสารจึงควรตรวจสอบสถานที่ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงจากการไปขึ้นรถผิดสถานที่

จุดมาถึงคือ สถานีขนส่งจังหวัดตราด ซึ่งผู้โดยสารสามารถโดยสาร รถตุ๊กตุ๊ก หรือแท็กซี่ ไปยังท่าเทียบเรือได้อย่างง่ายดาย โปรดทราบว่าผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก แต่ละรายมีท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ของตัวเอง ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งให้ ตุ๊กตุ๊ก ทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการไปผิดท่าเทียบเรือ

เนื่องจากมีระยะเวลาการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ และการเดินทางในแต่ละวันจำกัด ผู้โดยสารจึงควรจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้ากับ BusOnlineTicket.co.th การชำระเงินออนไลน์ ประกอบด้วยบัตรเครดิต อินเตอร์เน็ท แบงกิ้ง และการชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อ ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ตามความสะดวกและเหมาะสม

ตารางเวลารถโดยสารจาก พัทยา ไป ตราด

Refine Search
Filter by
Refine Search
Refine Search
Refine Search