รถโดยสารจากมหาสารคาม ไป ยโสธร

รถโดยสารจากมหาสารคาม ไป ยโสธร

ตรวจสอบตารางเวลาการเดินทางจาก มหาสารคาม ไป ยโสธร >>

การเดินทางจากมหาสารคาม ไป ยโสธร

บริการรถโดยสารจากมหาสารคามไปยโสธร เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมาก ยโสธรมีคำขวัญว่า “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ” ยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ และศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ อาทิ วัดมหาธาตุ ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยโสธร เนื่องจากภายในพระธาตุแห่งนี้ ได้ประดิษฐาน พระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์ พระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน โดยบรรจุไว้ในพระเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม มีส่วนยอดพระเจดีย์คล้ายกับพระธาตุพนม ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศลาว ร้อยเอ็ดยังมีโบสถ์คริสต์ ชื่อว่าโบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ความพิเศษคือโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังจึงจัดเป็นโบสถ์ไม้หลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นี่มีบรรยากาศที่เงียบสงบมาก เหมาะแก่การไปภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง จองตั๋วไปยโสธรกันเลย!

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากมหาสารคาม ไป ยโสธร

เพชรประเสริฐ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารจากมหาสารคามไปยโสธร มีรถให้บริการ 5 รอบต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 03:35 น. ถึง 23:35 น.

ระยะเวลาในการเดินทางมหาสารคาม ไป ยโสธร

ระยะเวลาที่เดินทางจากมหาสารคามไปยโสธรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางจากมหาสารคามไปยโสธรขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการจราจรในวันที่เดินทาง

ระยะทางในการเดินทางมหาสารคาม ไป ยโสธร

ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร 

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากมหาสารคาม ไป ยโสธรเท่าไหร่

อัตราค่าโดยสารจากมหาสารคามไปยโสธรอยู่ที่ 113 บาท 

จุดรับผู้โดยสารในมหาสารคามอยู่ที่ไหน

จุดขึ้นรถในมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม

จุดส่งผู้โดยสารในยโสธรอยู่ที่ไหน

จุดจอดในยโสธร ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที

ตารางรถโดยสาร มหาสารคาม ไป ยโสธร


แก้ไขการค้นหา
กรองโดย
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหา