สำหรับลูกค้า BusOnlineticket ที่ต้องการจองตั๋วเพื่อเดินทางกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอแจ้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทางกับรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ดังนี้

 1. ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. สามารถเดินทางได้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยกเว้นจังหวัดที่กำหนดให้ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองดังกล่าว
 2. ผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร ร้อยละ 20 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  เมื่อแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.-31 ต.ค. 2564
  – สำหรับเงื่อนไขส่วนลดค่าตั๋ว 20% สำหรับการซื้อหน้าช่องจำหน่ายที่ บขส. เท่านั้น
  – ที่นั่งที่ได้ร่วมรายการส่วนลดในแต่ละรอบ และแต่ละวัน ทาง บขส. ได้จัดสรรอย่างจำกัด
 3. ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการของ แต่ละจังหวัดจาก https://www.moicovid.com/ ก่อนการเดินทาง
 4. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
  • เว้นระยะห่างระหว่างกัน
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ล้างมือบ่อยๆ
  • วัดอุณภูมิ
  • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากสัมผัสผู้ป่วย
  • แสกนแอบพลิเคชั่นหมอชนะ หรือ ไทยขนะ

ทั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและประกาศคำสั่งฯของกรมการขนส่งทางบกหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง