บริการรถโดยสาร เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ไปยัง พัทยาและหัวหิน

เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ไปยัง พัทยาและหัวหิน

BusOnlineTicket ยินดีต้อนรับ เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ที่ได้เข้าร่วมกับ BusOnlineTicket.co.th พวกเขาให้บริการขายประเภทการขนส่งรถโดยสาร ระหว่าง กรุงเทพฯและพัทยา

เบลล์ทราเวล เซอร์วิส บริษัทที่ให้บริการการท่องเที่ยวที่มีความชำนาญการให้บริการขนส่งท่าอากาศกรุงเทพฯ(ทั้งสองสนามบิน สุวรรณภูมิและท่าอากศยานดอนเมือง)และพัทยา รวมทั้งระหว่างโรงแรมในกรุงเทพฯและในพื้นที่พัทยา นอกเหนือจากนั้น เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ยังมีรถโดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยัง สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน พวกเขาให้บริการรับส่งโดย รถบัส และรถตู้บริการร่วม เบลล์ทราเวล เซอร์วิส มีรถตู้โดยสารที่มีเครื่องอากาศและคุณภาพดี มีความคุ้มครองของประกันขั้นพื้นฐานที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ต่อไปนี้เป็นการสรุปคำอธิบายรายละเอียดของ เบลล์ทราเวล เซอร์วิส รวมไปถึงค่าโดยสาร

ค่าโดยสารรถรถบัสจะมีค่าบริการที่สมเหตุสมผล พิจารณาจากบริการรถตู้มีไว้สำหรับบริการรับส่งในพื้นที่โรงแรม กรุงเทพฯ หรือพัทยาโปรดทราบว่าบริการแท็คซี่โดยสารที่สถานีขนส่งโดยสารพัทยา ราคาต่อผู้โดยสารอยู่ที่ 200 บาท ซึ่งค่อนข้างแพงในรัศมีเพียงแค่ 5 กิโลเมตร

บางกอกโฮเทล ไปยัง พัทยาโฮเทล

ตารางเวลาโรงแรม ณ จุดรับ: 08.30, 12.30, และ 16.30
ราคา: 395 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง
จุดรับ: ทางเข้าบริเวณ Lobbi กรุณาดูเวลาที่นั้น

บันทึกพิเศษ: บางกอกโฮเทล ไปยัง พัทยาโฮเทล คือรถตู้ > รถบัสโดยสาร > รถตู้บริการร่วม รถตู้ที่ใช้ถ่ายโอนจากโรงแรมในกรุงเทพฯ ไปยัง เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ออฟฟิสในกรุงเทพฯ ที่ถนนบางนา ผู้โดยสารจะถูกโอนย้ายไปยังรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่มีที่นั่งมากถึง 40 ที่นั่ง ไปยัง เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ออฟฟิสที่พัทยา เมื่อมาถึงที่สำนักงาน เบลล์ทราเวล เซอร์วิส พัทยา รถตู้จะถ่ายโอนจากเบลล์ทราเวล เซอร์วิส ไปยัง โรงแรมที่พัทยา

พัทยาโฮเทล ไปยัง กรุงเทพฯโฮเทล

ตารางเวลาโรงแรม ณ จุดรับ:08.30,12.30 และ 16.30
ราคา: 395 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง
จุดรับ: ทางเข้าบริเวณ Lobbi กรุณาดูเวลาที่นั้น

บันทึกพิเศษ:พัทยาโฮเทล ไปยัง กรุงเทพฯโฮเทล คือ รถตู้ รถบัสโดยสาร รถตู้ร่วมบริการ รถตู้ที่ใช้ถ่ายโอนจากโรงแรมในพัทยา ไปยัง เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ออฟฟิสในพัทยา ผู้โดยสารจะถูกโอนย้ายไปยังรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่มีที่นั่งมากถึง 40 ที่นั่ง ไปยัง เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ออฟฟิสที่ถนนบางนากรุงเทพฯ เมื่อมาถึงที่สำนักงาน เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ออฟฟิสกรุงเทพฯ รถตู้จะถ่ายโอนจากเบลล์ทราเวล เซอร์วิส ไปยัง โรงแรมที่กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง พัทยาโฮเทล

ตารางเวลาสนามบิน ณ จุดรับ:08.00,10.00,1200, 14.00,16.00 และ 18.00
ราคา: 250 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง
จุดรับ: เคาน์เตอร์ชั้น 1 Gate หมายเลข 8 (อาคารขาเข้าที่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารสามารถใช้บันไดเลื่อน หรือ ลิฟท์ แล้วลงไปที่บริเวณชั้น 1 แล้วทำการ check in ที่เคาน์เตอร์) เบลล์ทราเวล เคาน์เตอร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะแสดงบริเวณด้านล่าง

Bell Travel Counter at Suvarnabhumi Airport

บันทึกพิเศษ: เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง โรงแรมพัทยา คือ รถโดยสาร รถตู้ร่วมบริการ มีที่นั่งมากถึง 40 ที่นั่ง รถบัสที่ใช้สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง เบลล์ทราเวล เซอร์วิส พัทยาออฟฟิส ซึ่งผู้โดยสารจะถูกถ่ายโอนไปยังรถตู้และเดินทางไปยังโรงแรมต่างๆในตัวเมืองพัทยา

โรงแรมพัทยา ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ตารางเวลาจุดรับของสนามบิน: 05.30,08.30,10.30,12.30,14.30,16.30 และ 18.30
ราคา: 250 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง
จุดรับ: ทางเข้าบริเวณ Lobbi กรุณาดูเวลาที่นั้น

บันทึกพิเศษ: เบลล์ทราเวล เซอร์วิส จากโรงแรมพัทยา ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ คือ รถโดยสาร รถตู้ร่วมบริการ รถตู้ที่ใช้รับสำหรับโรงแรมพัทยา ไปยัง เบลล์ทราเวล เซอร์วิส พัทยาออฟิส ซึ่งผู้โดยสารจะถูกโอนไปยังรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ ที่นั่ง 40 ที่นั่ง ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง หัวหิน

ตารางเวลสนามบิน ณ จุดรับ:07.30,09.30,11.30,13.30,15.30,17.30,19.30
ราคา: 330 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
จุดรับ: เคาน์เตอร์ชั้น 1 Gate หมายเลข 8 (อาคารขาเข้าที่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารสามารถใช้บันไดเลื่อน หรือ ลิฟท์ แล้วลงไปที่บริเวณชั้น 1 แล้วทำการ check in ที่เคาน์เตอร์)

บันทึกพิเศษ:นี้คือ 40 ที่นั่ง จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน ภายใต้บริษัท รุ่งเรื่องโค้ช

หัวหิน ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ตารางเวลาสนามบิน ณ จุดรับ:06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,18.00
ราคา: 330 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
จุดรับ: สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน

บันทึกพิเศษ: นี้คือ 40 ที่นั่ง จาก สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ภายใต้บริษัท รุ่งเรื่องโค้ช