ยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร ตั๋วรถโดยสาร

เงื่อนไขเพิ่มเติม:
โปรดแสดงบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีท่านอาจจะถูกปฎิเสธการเดินทาง

ระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณคือ8ชั่วโมง
แก้ไขการค้นหา
กรองโดย
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหา


ยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร

ผู้ประกอบการรถโดยสาร รอบแรกเวลา รอบสุดท้ายเวลา จำนวนรอบรถ วันที่มีรถให้บริการ ราคาเริ่มต้น
ประหยัดทัวร์ 08:10 19:30 2 M T W T F S S  396บาท
จิรัฐกาล-เขมราฐ 10:40 19:10 2 M T W T F S S  462บาท
ชนะภัยทัวร์ 19:30 19:30 1 M T W T F S S  421บาท
ไทยสงวนทัวร์ 20:25 21:10 3 M T W T F S S  396บาท

ยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร สรุปข้อมูลการเดินทางโดยรถโดยสาร

ระยะทาง

274 km

ระยะเวลาเดินทาง

-

จำนวนผู้ประกอบการที่ให้บริการ

4

จำนวนรอบรถทั้งหมด

8

บริษัทเดินรถที่ผู้โดยสารนิยมใช้บริการ จาก ยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

รถโดยสารจากยโสธร ไป กรุงเทพฯ

รถโดยสารจากยโสธร ไป กรุงเทพฯ

การเดินทางจากยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

บริการรถโดยสารจากยโสธรไปกรุงเทพ เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมาก กรุงเทพมีสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แม้กระทั้งศาสนสถานก็มีการก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจง อาทิ วัดอินทารามวรวิหาร หรือ วัดบางยี่เรือใต้ เขตธนบุรี ความพิเศษของศาสนสถานแห่งนี้ คือ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง ซึ่งมีลักษณะเป็นหีบพระบรมศพ และมีพระบาทยื่นออกมา และอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญ คือ วันแห่งนี่เป็นวัดประจำรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภายหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตแล้ว ยังได้นำพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาประดิษฐานไว้พระเจดีย์อีกด้วย หากใครมาเที่ยวกรุงเทพ และมีโอกาสได้แวะไปเที่ยวแถวเขตธนบุรี ห้ามพลาดที่จะไป วัดอินทารามวรวิหาร!

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

ประหยัดทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ ชนะภัยทัวร์ และไทยสงวนทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารจากยโสธรไปกรุงเทพ ประหยัดทัวร์ มีรถให้บริการ 2 รอบต่อวัน คือ 08:10 น. และ 19:30 น. จิรัฐกาล-เขมราฐ มีรถให้บริการ 2 รอบต่อวัน คือ 10:40 น. และ 19:10 น. ชนะภัยทัวร์ มีรถให้บริการ 1 รอบต่อวัน คือ 19:30 น. และไทยสงวนทัวร์ มีรถให้บริการ 3 รอบต่อวัน คือ 20:25 น. และ21:00 น. สุดท้ายคือ 21:10 น.

ระยะเวลาในการเดินทางยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่เดินทางจากยโสธรไปกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางจากยโสธรไปกรุงเทพขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการจราจรในวันที่เดินทาง

ระยะทางในการเดินทางยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

ระยะทางประมาณ 537 กิโลเมตร

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากมุกดาหาร ไป กรุงเทพมหานครเท่าไหร่

อัตราค่าโดยสารจากยโสธรไปกรุงเทพอยู่ที่ 396 บาท ถึง 462 บาท

จุดรับผู้โดยสารในยโสธรอยู่ที่ไหน

จุดขึ้นรถในยโสธร ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร และจุดจอดค้อวัง

จุดส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหน

จุดจอดในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที