ภูเก็ต ไป เขาหลัก ตั๋วรถโดยสาร

เงื่อนไขเพิ่มเติม:
โปรดแสดงบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีท่านอาจจะถูกปฎิเสธการเดินทาง

แก้ไขการค้นหา
กรองโดย
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหา


ไม่มีรอบเที่ยวสำหรับการเลือกของคุณ กรุณาค้นหาวัน/ เส้นทางอื่น โดยใช้ช่องค้นหาทาง.


รถโดยสารจากภูเก็ต ไป เขาหลัก

รถโดยสารจากภูเก็ต ไป เขาหลัก

การเดินทางจากภูเก็ต ไป เขาหลัก

บริการรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไป เขาหลักเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมาก เขาหลักมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ คลองสังเน่ห์ น้ำตกสายรุ้ง และประภาคาร เขาหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ น้ำตกลำปี เป็นต้น เขาหลักจังหวัดเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ รอให้คุณมาสัมผัส

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากภูเก็ต ไป เขาหลัก

รุ่งกิจทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารจากภูเก็ต ไป เขาหลัก มีบริการ 8 รอบต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 05:30 น. ถึง 18:10 น ประเภทรถโดยสารของรุ่งกิจทัวร์ คือ รถโดยสารประเภท ป.1 มีทั้งสิ้น 44 ที่นั่ง

ระยะเวลาในการเดินทางภูเก็ต ไป เขาหลัก

ระยะเวลาในการเดินทางจากภูเก็ตไปยังเขาหลัก โดยบริการรถโดยสารใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  ระยะเวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการจราจรในวันที่เดินทาง

ระยะทางในการเดินทางภูเก็ต ไป เขาหลัก

ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากภูเก็ต ไป เขาหลักเท่าไหร่

อัตราค่าโดยสารจากภูเก็ตไปเขาหลักอยู่ที่ประมาณ 150 บาท 

จุดรับผู้โดยสารในภูเก็ตอยู่ที่ไหน

จุดจอดรถโดยสารที่ภูเก็ตตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2

จุดส่งผู้โดยสารในเขาหลักอยู่ที่ไหน

จุดจอดรถโดยสารที่เขาหลัก ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเขาหลัก

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที