ชุมพร ไป เขาหลัก ตั๋วรถโดยสาร

เงื่อนไขเพิ่มเติม:
โปรดแสดงบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีท่านอาจจะถูกปฎิเสธการเดินทาง

แก้ไขการค้นหา
กรองโดย
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหา


ไม่มีรอบเที่ยวสำหรับการเลือกของคุณ กรุณาค้นหาวัน/ เส้นทางอื่น โดยใช้ช่องค้นหาทาง.


รถโดยสารจากชุมพร ไป เขาหลัก

รถโดยสารจากชุมพร ไป เขาหลัก

การเดินทางจากชุมพร ไป เขาหลัก

บริการรถโดยสารจากชุมพร ไป เขาหลัก เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดในการเดินทางระหว่างชุมพรไปเขาหลัก ทั้งนักท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่นต่างนิยมใช้บริการรถโดยสาร เพราะเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเดินทางถึงจุดหมายได้โดยตรง และเนื่องจากชุมพรไม่มีขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น การเดินทางด้วยบริการรถโดยสารจากชุมพร ไป เขาหลัก จึงเป็นวิธีการเดินทางที่ดีที่สุด

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากชุมพร ไป เขาหลัก

รุ่งกิจทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารจากชุมพร ไป เขาหลัก มีบริการ 5 รอบต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 05:30 น., 07:30 น., 09:30 น., 11:30 น. และรอบสุดท้าย 14:50 น. ตามลำดับ

ระยะเวลาในการเดินทางชุมพร ไป เขาหลัก

ระยะเวลาในการเดินทางจากชุมพรไปยังเขาหลัก โดยบริการรถโดยสารใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ระยะเวลาเวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ หากคุณต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางกรุณานำเสื้อแจ็กเก็ตผ้าพันคอหรือหมอนเดินทางติดตัวไปด้วยระหว่างการเดินทาง จะมีการหยุดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ระยะทางในการเดินทางชุมพร ไป เขาหลัก

ระยะทางจากชุมพร ไป เขาหลัก อยู่ที่ประมาณ 324 กิโลเมตร 

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากชุมพร ไป เขาหลักเท่าไหร่

อัตราค่าโดยสารจากชุมพรไปเขาหลักอยู่ที่ประมาณ 295 บาท

จุดรับผู้โดยสารในชุมพรอยู่ที่ไหน

จุดจอดรถโดยสารที่ชุมพร ตั้งอยู่ที่ สำนักงานรุ่งกิจทัวร์ ชุมพร

จุดส่งผู้โดยสารในเขาหลักอยู่ที่ไหน

จุดจอดรถโดยสารที่เขาหลัก ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเขาหลัก

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที