รายการด้านล่างคือรายละเอียดสำหรับระยะเวลาการเดินทางของเส้นทางรถมัวร์ที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย

โปรดทราบระยะเวลาการเดินทางที่ระบุด้านล่างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน ตามสภาพการจราจร

ระยะเวลา การเดินทาง
กรุงเทพฯ – อำนาจเจริญ 8.1 ช.ม.
กรุงเทพฯ – บึงกาฬ 10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ 5.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เชียงราย 11.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ชุมพร 6.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 16.9 ช.ม.
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 3.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เขาหลัก 10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ขอนแก่น 8.9 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะช้าง 6.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะพงัน 10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะสมุย 10.7 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า 9.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – กระบี่ 11.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ลำปาง 7.6 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ลำพูน 14.9 ช.ม.
กรุงเทพฯ – เลย 7.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – มหาสารคาม 7.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – มุกดาหาร 8.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – นครนายก 1.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 10.7 ช.ม.
กรุงเทพฯ – น่าน 10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู 12.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – หนองคาย 8.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ปทุมธานี 0.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พัทยา 2.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พังงา 10.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พัทลุง 9.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พะเยา 9.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก 6.6 ช.ม.
กรุงเทพฯ – แพร่ 7.3 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 12.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี 2.2 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ระนอง 8.5 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด 6.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สระแก้ว 3.6 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สตูล 12.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สงขลา 12.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 11.4 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ตรัง 10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ตราด 5.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 10.0 ช.ม.
กรุงเทพฯ – อุดรธานี 7.7 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ยะลา 19.8 ช.ม.
กรุงเทพฯ – ยโสธร 7.3 ช.ม.
บึงกาฬ – กรุงเทพฯ 10.7 ช.ม.
บึงกาฬ – เชียงใหม่ 13.8 ช.ม.
บึงกาฬ – หาดใหญ่ 25.3 ช.ม.
บึงกาฬ – ลำปาง 12.3 ช.ม.
บึงกาฬ – เลย 6.5 ช.ม.
บึงกาฬ – นนทบุรี 10.7 ช.ม.
บึงกาฬ – พัทลุง 24.0 ช.ม.
บึงกาฬ – อุตรดิตถ์ 10.3 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – กำแพงเพชร 5.3 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – มุกดาหาร 1.5 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – นครสวรรค์ 3.8 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – หนองคาย 1.2 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว 2.3 ช.ม.
ฉะเชิงเทรา – ตาก 6.2 ช.ม.
ชัยภูมิ – กรุงเทพฯ 5.0 ช.ม.
ชัยภูมิ – นนทบุรี 5.0 ช.ม.
จันทบุรี – กำแพงเพชร 7.7 ช.ม.
จันทบุรี – นครสวรรค์ 6.3 ช.ม.
จันทบุรี – พัทยา 3.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – อยุธยา 12.7 ช.ม.
เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 10.0 ช.ม.
เชียงใหม่ – บึงกาฬ 13.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – ขอนแก่น 11.7 ช.ม.
เชียงใหม่ – เลย 8.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – มหาสารคาม 12.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – นครพนม 13.8 ช.ม.
เชียงใหม่ – หนองบัวลำภู 9.7 ช.ม.
เชียงใหม่ – หนองคาย 4.0 ช.ม.
เชียงใหม่ – นนทบุรี 10.0 ช.ม.
เชียงใหม่ – ร้อยเอ็ด 13.5 ช.ม.
เชียงใหม่ – สกลนคร 12.6 ช.ม.
เชียงใหม่ – อุบลราชธานี 13.5 ช.ม.
เชียงใหม่ – อุดรธานี 10.2 ช.ม.
เชียงใหม่ – ยโสธร 14.5 ช.ม.
เชียงราย – กรุงเทพฯ 11.9 ช.ม.
เชียงราย – หาดใหญ่ 25.8 ช.ม.
เชียงราย – นครสวรรค์ 8.5 ช.ม.
เชียงราย – นนทบุรี 11.9 ช.ม.
เชียงราย – พัทลุง 24.3 ช.ม.
เชียงราย – พิษณุโลก 5.8 ช.ม.
ชลบุรี – จันทบุรี 4.0 ช.ม.
ชลบุรี – กำแพงเพชร 5.4 ช.ม.
ชลบุรี – นครสวรรค์ 4.0 ช.ม.
ชลบุรี – เพชรบูรณ์ 7.0 ช.ม.
ชลบุรี – ตาก 6.3 ช.ม.
ชลบุรี – ตราด 5.5 ช.ม.
ชุมพร – กรุงเทพฯ 6.3 ช.ม.
ชุมพร – นนทบุรี 6.3 ช.ม.
หาดใหญ่ – บึงกาฬ 25.3 ช.ม.
หาดใหญ่ – เชียงราย 25.8 ช.ม.
หาดใหญ่ – ชลบุรี 13.7 ช.ม.
หาดใหญ่ – ขอนแก่น 20.7 ช.ม.
หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ 4.0 ช.ม.
หาดใหญ่ – นครราชสีมา 15.8 ช.ม.
หาดใหญ่ – หนองคาย 23.3 ช.ม.
หาดใหญ่ – พัทยา 15.8 ช.ม.
หาดใหญ่ – พะเยา 24.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – พิษณุโลก 19.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – แพร่ 22.2 ช.ม.
หาดใหญ่ – ภูเก็ต 7.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – อุดรธานี 22.5 ช.ม.
หาดใหญ่ – อุตรดิตถ์ 21.2 ช.ม.
หัวหิน – เกาะพงัน 7.9 ช.ม.
หัวหิน – เกาะสมุย 8.2 ช.ม.
หัวหิน – เกาะเต่า 6.6 ช.ม.
กาฬสินธุ์ – ตาก 7.9 ช.ม.
กำแพงเพชร – ฉะเชิงเทรา 6.6 ช.ม.
กำแพงเพชร – จันทบุรี 7.7 ช.ม.
กำแพงเพชร – พัทยา 8.3 ช.ม.
กำแพงเพชร – ระยอง 6.8 ช.ม.
กำแพงเพชร – สระแก้ว 7.1 ช.ม.
กำแพงเพชร – ตราด 8.7 ช.ม.
กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 3.0 ช.ม.
กาญจนบุรี – นนทบุรี 3.0 ช.ม.
ขอนแก่น – เชียงใหม่ 9.3 ช.ม.
ขอนแก่น – หาดใหญ่ 20.7 ช.ม.
ขอนแก่น – ลำปาง 10.8 ช.ม.
ขอนแก่น – มุกดาหาร 4.1 ช.ม.
ขอนแก่น – พัทลุง 19.2 ช.ม.
ขอนแก่น – สุโขทัย 5.8 ช.ม.
ขอนแก่น – ตาก 6.8 ช.ม.
ขอนแก่น – อุบลราชธานี 4.5 ช.ม.
ขอนแก่น – อุตรดิตถ์ 8.4 ช.ม.
เกาะช้าง – กรุงเทพฯ 5.0 ช.ม.
เกาะช้าง – นนทบุรี 5.0 ช.ม.
เกาะช้าง – พัทยา 4.0 ช.ม.
เกาะช้าง – ตราด 0.5 ช.ม.
เกาะช้าง – พัทยา 4.0 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะพงัน 9.3 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะพีพี 1.0 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะสมุย 8.8 ช.ม.
เกาะลันตา – เกาะเต่า 10.8 ช.ม.
เกาะพงัน – กรุงเทพฯ 12.0 ช.ม.
เกาะพงัน – หัวหิน 8.5 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะลันตา 8.5 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะพีพี 8.5 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะสมุย 1.0 ช.ม.
เกาะพงัน – เกาะเต่า 1.5 ช.ม.
เกาะพงัน – กระบี่ 5.0 ช.ม.
เกาะพงัน – นครศรีธรรมราช 4.5 ช.ม.
เกาะพงัน – นนทบุรี 12.0 ช.ม.
เกาะพงัน – ภูเก็ต 9.0 ช.ม.
เกาะพงัน – สุราษฎร์ธานี 3.5 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะลันตา 1.0 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะพงัน 8.0 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะสมุย 7.5 ช.ม.
เกาะพีพี – เกาะเต่า 9.5 ช.ม.
เกาะพีพี – กระบี่ 1.5 ช.ม.
เกาะพีพี – ภูเก็ต 3.5 ช.ม.
เกาะสมุย – กรุงเทพฯ 12.5 ช.ม.
เกาะสมุย – หัวหิน 9.0 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะลันตา 7.5 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะพงัน 0.5 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะพีพี 7.5 ช.ม.
เกาะสมุย – เกาะเต่า 2.0 ช.ม.
เกาะสมุย – กระบี่ 4.0 ช.ม.
เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช 3.5 ช.ม.
เกาะสมุย – นนทบุรี 12.5 ช.ม.
เกาะสมุย – ภูเก็ต 7.5 ช.ม.
เกาะสมุย – สุราษฎร์ธานี 3.5 ช.ม.
เกาะเต่า – กรุงเทพฯ 10.3 ช.ม.
เกาะเต่า – หัวหิน 6.8 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะลันตา 10.0 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะพงัน 1.5 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะพีพี 10.0 ช.ม.
เกาะเต่า – เกาะสมุย 2.5 ช.ม.
เกาะเต่า – กระบี่ 6.0 ช.ม.
เกาะเต่า – นครศรีธรรมราช 6.0 ช.ม.
เกาะเต่า – นนทบุรี 10.3 ช.ม.
เกาะเต่า – ภูเก็ต 9.0 ช.ม.
เกาะเต่า – สุราษฎร์ธานี 4.5 ช.ม.
กระบี่ – กรุงเทพฯ 12.0 ช.ม.
กระบี่ – หาดใหญ่ 4.0 ช.ม.
กระบี่ – เกาะพงัน 4.8 ช.ม.
กระบี่ – เกาะพีพี 1.8 ช.ม.
กระบี่ – เกาะสมุย 3.9 ช.ม.
กระบี่ – เกาะเต่า 7.3 ช.ม.
กระบี่ – นครราชสีมา 13.7 ช.ม.
กระบี่ – นนทบุรี 12.0 ช.ม.
กระบี่ – ภูเก็ต 5.3 ช.ม.
กระบี่ – สุราษฎร์ธานี 4.0 ช.ม.
ลำปาง – กรุงเทพฯ 8.5 ช.ม.
ลำปาง – บึงกาฬ 12.3 ช.ม.
ลำปาง – ขอนแก่น 10.0 ช.ม.
ลำปาง – เลย 6.7 ช.ม.
ลำปาง – มหาสารคาม 11.3 ช.ม.
ลำปาง – นครพนม 12.3 ช.ม.
ลำปาง – นนทบุรี 8.5 ช.ม.
ลำปาง – ร้อยเอ็ด 12.0 ช.ม.
ลำปาง – สกลนคร 11.2 ช.ม.
ลำปาง – อุบลราชธานี 12.1 ช.ม.
ลำปาง – ยโสธร 13.0 ช.ม.
ลำพูน – หนองคาย 4.0 ช.ม.
เลย – กรุงเทพฯ 9.0 ช.ม.
เลย – เชียงใหม่ 8.0 ช.ม.
เลย – ลำปาง 6.7 ช.ม.
เลย – นครพนม 6.0 ช.ม.
เลย – นนทบุรี 9.0 ช.ม.
เลย – สกลนคร 4.8 ช.ม.
เลย – อุตรดิตถ์ 4.7 ช.ม.
มหาสารคาม – กรุงเทพฯ 7.0 ช.ม.
มหาสารคาม – เชียงใหม่ 10.3 ช.ม.
มหาสารคาม – ขอนแก่น 1.3 ช.ม.
มหาสารคาม – ลำปาง 12.1 ช.ม.
มหาสารคาม – นนทบุรี 7.0 ช.ม.
มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด 0.7 ช.ม.
มหาสารคาม – อุบลราชธานี 3.2 ช.ม.
มหาสารคาม – อุตรดิตถ์ 9.8 ช.ม.
มหาสารคาม – ยโสธร 1.8 ช.ม.
มุกดาหาร – กรุงเทพฯ 9.1 ช.ม.
มุกดาหาร – นนทบุรี 9.1 ช.ม.
มุกดาหาร – สุโขทัย 9.3 ช.ม.
มุกดาหาร – ตาก 10.3 ช.ม.
นครพนม – เชียงใหม่ 13.7 ช.ม.
นครพนม – ลำปาง 12.3 ช.ม.
นครพนม – เลย 5.8 ช.ม.
นครพนม – สกลนคร 1.5 ช.ม.
นครราชสีมา – ชลบุรี 5.0 ช.ม.
นครราชสีมา – หาดใหญ่ 15.9 ช.ม.
นครราชสีมา – กระบี่ 13.7 ช.ม.
นครราชสีมา – พัทยา 6.0 ช.ม.
นครสวรรค์ – ฉะเชิงเทรา 4.0 ช.ม.
นครสวรรค์ – จันทบุรี 6.2 ช.ม.
นครสวรรค์ – เชียงราย 8.5 ช.ม.
นครสวรรค์ – กำแพงเพชร 1.8 ช.ม.
นครสวรรค์ – พัทยา 5.8 ช.ม.
นครสวรรค์ – พะเยา 7.0 ช.ม.
นครสวรรค์ – ระยอง 6.8 ช.ม.
นครสวรรค์ – สระแก้ว 6.3 ช.ม.
นครสวรรค์ – ตราด 7.1 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ 10.8 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – เกาะพงัน 6.0 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – เกาะสมุย 5.0 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – เกาะเต่า 7.5 ช.ม.
นครศรีธรรมราช – นนทบุรี 10.8 ช.ม.
น่าน – กรุงเทพฯ 9.2 ช.ม.
น่าน – นนทบุรี 9.2 ช.ม.
หนองบัวลำภู – กรุงเทพฯ 7.8 ช.ม.
หนองบัวลำภู – นนทบุรี 7.8 ช.ม.
หนองคาย – กรุงเทพฯ 8.5 ช.ม.
หนองคาย – เชียงใหม่ 10.7 ช.ม.
หนองคาย – หาดใหญ่ 23.3 ช.ม.
หนองคาย – นนทบุรี 8.5 ช.ม.
หนองคาย – พัทลุง 21.8 ช.ม.
นนทบุรี – อำนาจเจริญ 8.1 ช.ม.
นนทบุรี – บึงกาฬ 10.3 ช.ม.
นนทบุรี – ชัยภูมิ 5.0 ช.ม.
นนทบุรี – เชียงใหม่ 10.0 ช.ม.
นนทบุรี – เชียงราย 11.8 ช.ม.
นนทบุรี – ชุมพร 6.5 ช.ม.
นนทบุรี – หาดใหญ่ 16.9 ช.ม.
นนทบุรี – กาญจนบุรี 3.0 ช.ม.
นนทบุรี – เขาหลัก 10.3 ช.ม.
นนทบุรี – ขอนแก่น 8.9 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะช้าง 5.0 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะช้าง 6.5 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะพงัน 10.3 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะสมุย 10.7 ช.ม.
นนทบุรี – เกาะเต่า 9.0 ช.ม.
นนทบุรี – กระบี่ 11.0 ช.ม.
นนทบุรี – ลำปาง 7.6 ช.ม.
นนทบุรี – ลำพูน 14.9 ช.ม.
นนทบุรี – เลย 7.3 ช.ม.
นนทบุรี – มหาสารคาม 7.0 ช.ม.
นนทบุรี – นครนายก 1.8 ช.ม.
นนทบุรี – นครศรีธรรมราช 10.7 ช.ม.
นนทบุรี – น่าน 10.0 ช.ม.
นนทบุรี – หนองบัวลำภู 12.3 ช.ม.
นนทบุรี – หนองคาย 8.3 ช.ม.
นนทบุรี – ปทุมธานี 0.5 ช.ม.
นนทบุรี – พัทยา 2.0 ช.ม.
นนทบุรี – พังงา 10.3 ช.ม.
นนทบุรี – พัทลุง 9.8 ช.ม.
นนทบุรี – พะเยา 9.3 ช.ม.
นนทบุรี – พิษณุโลก 6.6 ช.ม.
นนทบุรี – แพร่ 7.3 ช.ม.
นนทบุรี – ภูเก็ต 12.0 ช.ม.
นนทบุรี – ปราจีนบุรี 2.2 ช.ม.
นนทบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 5.6 ช.ม.
นนทบุรี – ระนอง 8.5 ช.ม.
นนทบุรี – ร้อยเอ็ด 6.8 ช.ม.
นนทบุรี – สระแก้ว 3.6 ช.ม.
นนทบุรี – สตูล 12.0 ช.ม.
นนทบุรี – สงขลา 12.8 ช.ม.
นนทบุรี – สุราษฎร์ธานี 11.4 ช.ม.
นนทบุรี – ตรัง 10.0 ช.ม.
นนทบุรี – ตราด 5.0 ช.ม.
นนทบุรี – อุบลราชธานี 10.0 ช.ม.
นนทบุรี – อุดรธานี 7.7 ช.ม.
นนทบุรี – ยะลา 19.8 ช.ม.
นนทบุรี – ยโสธร 7.3 ช.ม.
พัทยา – กรุงเทพฯ 2.0 ช.ม.
พัทยา – จันทบุรี 2.8 ช.ม.
พัทยา – หาดใหญ่ 15.7 ช.ม.
พัทยา – กำแพงเพชร 6.3 ช.ม.
พัทยา – เกาะช้าง 4.0 ช.ม.
พัทยา – เกาะช้าง 4.0 ช.ม.
พัทยา – นครราชสีมา 6.0 ช.ม.
พัทยา – นครสวรรค์ 4.8 ช.ม.
พัทยา – นนทบุรี 2.0 ช.ม.
พัทยา – พังงา 13.1 ช.ม.
พัทยา – เพชรบูรณ์ 8.0 ช.ม.
พัทยา – ภูเก็ต 14.3 ช.ม.
พัทยา – ตาก 7.1 ช.ม.
พัทยา – ตราด 4.3 ช.ม.
พังงา – กรุงเทพฯ 10.4 ช.ม.
พังงา – นนทบุรี 10.4 ช.ม.
พัทลุง – กรุงเทพฯ 11.4 ช.ม.
พัทลุง – บึงกาฬ 23.8 ช.ม.
พัทลุง – ขอนแก่น 19.2 ช.ม.
พัทลุง – หนองคาย 21.8 ช.ม.
พัทลุง – นนทบุรี 11.4 ช.ม.
พัทลุง – อุดรธานี 21.0 ช.ม.
พะเยา – นครสวรรค์ 7.0 ช.ม.
พะเยา – พิษณุโลก 5.0 ช.ม.
พิษณุโลก – เชียงราย 6.3 ช.ม.
พิษณุโลก – พะเยา 5.0 ช.ม.
แพร่ – กรุงเทพฯ 7.3 ช.ม.
แพร่ – นนทบุรี 7.3 ช.ม.
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ 11.7 ช.ม.
ภูเก็ต – ชลบุรี 12.5 ช.ม.
ภูเก็ต – หาดใหญ่ 7.5 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะพงัน 7.5 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะพีพี 2.0 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะสมุย 6.6 ช.ม.
ภูเก็ต – เกาะเต่า 10.0 ช.ม.
ภูเก็ต – กระบี่ 4.0 ช.ม.
ภูเก็ต – นนทบุรี 11.7 ช.ม.
ภูเก็ต – พัทยา 14.4 ช.ม.
ภูเก็ต – ระนอง 5.0 ช.ม.
ระนอง – กรุงเทพฯ 8.5 ช.ม.
ระนอง – นนทบุรี 8.5 ช.ม.
ระนอง – ภูเก็ต 5.5 ช.ม.
ระยอง – ตาก 7.5 ช.ม.