สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย- ด้านนอก 2

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - ทางเข้า

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - แผนที่

ถนนไปยังสถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย อยู่ตามทางหลวงหมายเลข 101 ทางหลวงไทยระหว่างทางไปสถานีขนส่ง คุณจะเห็นป้ายบอกทางสถานีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัยเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น สถานีขนส่งที่เข้าร่วม AEC และ สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - ป้าย

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - ป้าย 2

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - ป้าย 3

คุณจะเห็นเคาน์เตอร์ขายตั๋ว เมื่อคุณเข้าสถานีขนส่ง คุณสามารถแลกเปลี่ยนตั๋วรถประจำทาง โดยใช้อีเมลยืนยันจาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้ทันที

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - ด้านใน

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

ใกล้ประตูทางเข้าด้านอื่น ๆ ของเคาน์เตอร์ตั๋ว คุณจะเห็นมุมที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศอาเซียนที่แตกต่างกันได้ที่นี่ ขณะที่รอรถบัสของคุณมาถึง

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - โครงการอาเซียน

เมื่อคุณเดินไปยังพื้นที่รอรถโดยสาร คุณจะผ่านเคาน์เตอร์ข้อมูล หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ คุณสามารถเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยได้ที่นั่น ศูนย์ประชาสัมพันธ์

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

หลังจากเก็บตั๋วรถประจำทาง คุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อรอรถประจำทางที่บริเวณนั่งเล่น ห้องน้ำตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - พื้นที่รอ

ชานชาลารถบัสอยู่บนทั้งสองด้านของพื้นที่นั่งเล่น

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - ชานชาลาที่ 3

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย

หากมาถึงสถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย คุณสามารถใช้รถตุ๊กตุ๊กเพื่อไปยังโรงแรม หรือจุดหมายปลายทางของคุณได้

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - พื้นที่รถตุ๊กตุ๊ก

สองแถว นอกจากนี้ยังมีรถ สองแถว ซึ่งเป็นรถกระบะที่ดัดแปลงนำมาใช้ เพื่อรับส่งผู้โดยสารตามสถานีขนส่ง

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย -พื้นที่รถสองแถว และชานชาลา

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - พื้นที่รถสองแถว 2

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - พื้นที่รถสองแถว 3

หากคุณรู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยคุณสามารถใช้ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ ได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - พื้นที่มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

พึงระลึกว่า จังหวัดสุโขทัยยังคงเป็นจังหวัดที่มีความคิดอนุรักษ์นิยม ดังนั้นอย่าละเลยต่อวัฒนธรรมไทย!

สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย - อย่าดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม