สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา

สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา
สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา

สุวรรณภูมิบูรพา สาขาพัทยา ให้บริการรถตู้โดยสาร จากสนามบินอู่ตะเภา ไป ตราด

สุวรรณภูมิบูรพา สาขาพัทยาให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พื้นที่ภายในค่อนข้างกว้างขวาง เก้าอี้นั่งสามารถปรับเอนได้ พนักงานของสุวรรณภูมิบูรพา สาขาพัทยา มีความชำนาญในการขับรถ และเชี่ยวชาญในการให้บริการ เพื่อดูแลผู้โดยสารให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

เส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารนิยม คือ สนามบินอู่ตะเภา ไป ตราด อัตราค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 190 บาท ถึง 410 บาท

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

  • พัทยา → ระยอง
  • พัทยา → จันทบุรี
  • พัทยา → ตรา
  • พัทยา → สนามบินอู่ตะเภา
  • สนามบินอู่ตะเภา → ตราด

สำนักงาน บริษัท สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา:

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา

หมู่ที่ 2 70 ถนนสุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130

 

สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา
" type="text/css" media="all" />