สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ

สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ
สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ

สุวรรณภูมิบูรพา สาขากรุงเทพ ให้บริการรถทัวร์ รถตู้โดยสาร และเรือเฟอร์รี่จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไป เกาะช้าง

สุวรรณภูมิบูรพา สาขากรุงเทพ มีรถที่ให้บริการอยู่ 2 ประเภท คือ รถทัวร์ และรถตู้ เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ภายในมีที่นั่งกว้างขวาง สามารถเหยียดขาได้ และเรือเฟอร์รี่ที่ให้บริการไปยังเกาะช้าง เป็นเรือขนส่งที่สามารถบรรทุกรถยนต์ 4 ล้อได้ ภายในมีเสื้อชูชีพไว้คอยให้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทาง ทั้งนี้ สุวรรณภูมิบูรพา สาขากรุงเทพ ได้เตรียมพนักงานที่มีความชำนาญในการขับรถ และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ไว้คอยดูแลผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

มีรถที่ให้บริการอยู่ 2 ประเภท คือ รถทัวร์ และรถตู้ เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ภายในมีที่นั่งกว้างขวาง สามารถเหยียดขาได้ และเรือเฟอร์รี่ที่ให้บริการไปยังเกาะช้าง เป็นเรือขนส่งที่สามารถบรรทุกรถยนต์ 4 ล้อได้ ภายในมีเสื้อชูชีพไว้คอยให้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทาง ทั้งนี้ สุวรรณภูมิบูรพา สาขากรุงเทพ ได้เตรียมพนักงานที่มีความชำนาญในการขับรถ และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ไว้คอยดูแลผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพ ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ → เกาะช้าง

สำนักงาน บริษัท สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ:

สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ 1 ประตู 8

999 ซอย หมู่บ้านนครทอง 1 หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

 

สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา
" type="text/css" media="all" />