สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก

สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก
สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก

สุโขทัยวินทัวร์ สาขาพิษณุโลก ให้บริการรถโดยสารจากพิษณุโลก ไป กรุงเทพ และบริเวณจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แม่สาย และพะเยา

สุโขทัยวินทัวร์ สาขาพิษณุโลก ได้เตรียมพนักงาน ขับรถโดยสารไว้สองคนในแต่ละเที่ยว คอยเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้สุโขทัยวินทัวร์ สาขาพิษณุโลก ยังได้จัดพนักงานต้อนรับบนรถอีก 2 คน ไว้คอยบริการผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

เส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารนิยมใช้บริการกับ สุโขทัยวินทัวร์ สาขาพิษณุโลก คือเส้นทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพ รถที่ให้บริการมี 2 ประเภท คือ รถทัวร์ ป.1 และ VIP รถทั้งหมดเป็นรถโดยสารปรับอากาศ ที่นั่งกว้างขวาง สามารถเหยียดขาได้ อัตราค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 194 และ 424 บาท สำหรับรถ ป.1 และรถ VIP ตามลำดับ

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สุโขทัยวินทัวร์ สาขาพิษณุโลก ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

  • พิษณุโลก → กรุงเทพฯ
  • พิษณุโลก → เชียงใหม่
  • พิษณุโลก → ลำปาง
  • พิษณุโลก → เชียงราย
  • พิษณุโลก → แม่สาย
  • พิษณุโลก → พะเยา

สำนักงาน บริษัท สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก:

สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา
" type="text/css" media="all" />