สุโขทัยวินทัวร์ สำนักงานใหญ่

สุโขทัยวินทัวร์ สำนักงานใหญ่
สุโขทัยวินทัวร์ สำนักงานใหญ่

บริการรถโดยสารจากสุโขทัย ไป กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์จากสุโขทัย ไป กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และยังมีเส้นทางอื่นๆ อีกมากมายที่ สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ ให้บริการ เช่น ตาก เถิน ลำปาง ดอยติ ลำพูน อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา เชียงราย และแม่สาย

สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ มีรถโดยสาร 3 ประเภทที่ให้บริการ คือ รถทัวร์ VIP, ป.1 และ ป.2 รถทัวร์ที่สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ให้บริการ คือ รถทัวร์ปรับอากาศ ที่นั่งกว้างขวาง และมีที่เหยียดขา รถ VIP และ ป.1 จะมีห้องน้ำในรถให้บริการ ส่วนรถ ป.2 จะไม่มีห้องน้ำ

เส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารนิยมใช้บริการกับ สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ คือเส้นทางจาก สุโขทัย ไป กรุงเทพฯ และ สุโขทัย ไป เชียงใหม่ ทั้งผู้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวก็ต่างเลือกใช้บริการรถโดยสารสุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ เพราะราคาไม่แพง และสะดวกสบาย

จุดขึ้นรถในจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ส่วนจุดลงรถในกรุงเทพฯ อยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หมอชิต (จตุจักร) และจุดจอดในเชียงใหม่อยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ 2

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

 • สุโขทัย → กรุงเทพฯ
 • สุโขทัย → เชียงใหม่
 • สุโขทัย → ตาก
 • สุโขทัย → เถิน
 • สุโขทัย → ลำปาง
 • สุโขทัย → ดอยติ
 • สุโขทัย → ลำพูน
 • สุโขทัย → อุตรดิตถ์
 • สุโขทัย → แพร่
 • สุโขทัย → พะเยา
 • สุโขทัย → เชียงราย
 • สุโขทัย → แม่สาย

 

สำนักงาน บริษัท สุโขทัยวินทัวร์
144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร : 055-612-409, 055-613-407

สุโขทัยวินทัวร์ สาขาสำนักงานใหญ่ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา