ซีทราน ดิสโคฟเวอรี่

ซีทราน ดิสโคฟเวอร์รี่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งโดยสารไปยัง เกาะเต่า,เกาะสมุย,และเกาะพะงัน พวกเขาให้มีบริการจุดรับต่างๆในประเทศไทยไปยัง เกาะเต่า,เกาะสมุย,และเกาะพะงัน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จุดรับของพวกเขา ได้แก่ กรุงเทพฯ ,ท่าเรือดอนสัก (สุราษฎร์ธานี), เกาะลันตา, เกาะพีพี, กระบี่, และภูเก็ต

นอกจากนี้เรือเฟอร์รี่ หรือเรือข้ามฟากของพวกเขา ยังเชื่อมต่อเกาะทั้งสามแห่งในบริเวณเกาะสมุย นักท่องเที่ยวสามารถกระโดดและข้ามฝั่งระหว่างสามเกาะดังนี้ เกาะเต่า, เกาะสมุย,และเกาะพะงัน เดินทางไปกับเรือข้ามฟาก ความเร็วสูง ของ ซีทราน ดิสโคฟเวอร์รี่

การบริหารของ ซีทราน ดิสโคฟเวอร์รี่ ทุ่มเทเพื่อให้การขนส่งไปยังเกาะในภูมิภาคอาทิเช่น เกาะสมุย ด้วยบริการที่ดี และความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งในราคาที่เหมาะสม บริษัท ซีทราน ดิสโคฟเวอรี่ ยังเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือที่ชื่อว่า ASIMAR (อซิม่า) ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ASIMAR (อซิม่า) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือข้ามฟาก ซีทราน ดิสโคฟเวอรี่ ทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือสูงสุดแก่ลูกค้าของซีทราน ดิสโคฟเวอร์รี่

บริษัท ดำเนินการให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างเส้นทาง:

 • กรุงเทพฯ ↔ เกาะเต่า
 • กรุงเทพฯ ↔ เกาะสมุย
 • กรุงเทพฯ ↔ เกาะพะงัน
 • กระบี่ ↔ เกาะพะงัน
 • กระบี่ ↔ เกาะสมุย
 • กระบี่ ↔ เกาะเต่า
 • ภูเก็ต ↔ เกาะเต่า
 • ภูเก็ต ↔ เกาะสมุย
 • ภูเก็ต ↔ เกาะพะงัน
 • เกาะลันตา ↔ เกาะพะงัน
 • เกาะลันตา ↔ เกาะสมุย
 • เกาะลันตา ↔ เกาะเต่า
 • เกาะพีพี ↔ เกาะเต่า
 • เกาะพีพี ↔ เกาะพะงัน
 • เกาะพีพี ↔ เกาะสมุย

สำนักงานใหญ่
สำนักงาน ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ (ถนนข้าวสาร)
189 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200