ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ เป็นผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากที่มีการให้บริการที่มีคุณภาพและสะดวกสบายโดยให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสุราษฎร์ธานีไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากจุดขึ้นเรือที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีแล้ว ยังมีจุดรับจากสนามบินสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และสถานีขนส่ผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย บริการที่ครอบคลุมในราคาที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้ซีทรานดิสคัฟเวอรี่กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในการเดินทางของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

บริการเรือข้ามฟากที่เป็นที่รู้จักโดยซีทรานดิสคัฟเวอรี่ ได้แก่ รถโดยสาร รถตู้ และเรือข้ามฟากบริการจากสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงัน:

รถโดยสาร + เรือข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานี ไป เกาะสมุย จุดรับผู้โดยสารมีทั้งจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (รถบัสหรือรถตู้โดยซีทราน) สนามบินสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และสถานีขนส่ผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นรถโค้ชจะไปส่งที่ท่าเรือดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) เพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะสมุย จุดส่งที่เกาะสมุยอยู่ที่ท่าเรือหน้าทอน ราคาตั๋วจากสุราษฎร์ธานี ไป เกาะสมุยมีตั้งแต่ 220 ถึง 860 บาท

รถโดยสาร + เรือข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน มีจุดรับ 4 แห่งที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (รถบัสหรือรถตู้โดยซีทราน) ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) สนามบินสุราษฎร์ธานี และสนามบินนครศรีธรรมราช รถบัสออกจากจุดรับไปยังดอนสักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเดินทางไปยังท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่เพื่อต่อไปยังเกาะพะงัน จุดลงเรือที่เกาะพะงันคือท่าเรือท้องศาลา ราคาตั๋วจากสุราษฎร์ธานีไปเกาะพะงันมีตั้งแต่ 280 ถึง 560 บาท

รถโดยสาร + เรือข้ามฟากจากเกาะสมุย ไป เกาะพะงัน จุดรับผู้โดยสารไปยังเกาะพะงัน คือ ท่าเรือต้นไทร หรือ โรงแรมในเกาะสมุย เวลารับที่โรงแรมบนเกาะสมยุขึ้นอยุ่กับระยะเวลาก่อนเรือกออก 60 – 120 นาท จุดส่งที่เกาะพะงันคือท่าเรือท้องศาลา หรือ โรงแรมในเกาะพงัน เวลาสงที่สนามบินสมุย / โรงแรมบนเกาะสมยุประมาณ 15 – 90 นาท หลังเรือเทียบท่า ราคาตั๋วจากสุราษฎร์ธานีไปเกาะพะงันมีตั้งแต่ 280 ถึง 560 บาท

รถโดยสาร + เรือข้ามฟากจากเกาะพีพี ไป กระบี่ ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่สามารถไปรับผู้โดยสารที่โรงแรมใดๆ ก็ได้ตามแจ้งในเกาะสมุย รวมไปถึงสนามบินสมุย จุดขึ้นเรืออยู่ที่ ท่าเรือบางรัก และท่าเรือท้องศาลา จุดลงเรือที่เกาะพีพีคือ ท่าเรือต้นไทร ราคาตั๋วจากเกาะพีพีไปกระบี่มีตั้งแต่ 350 ถึง 650 บาท

บริการยอดนิยมจากซีทราน ดิสคัฟเวอรี่:

สำนักงาน ซีทราน โคช:
348/17 ถ.ตลาดใหม่ ซ.19 (ตรงข้ามวัดไตรธรรมาราม) ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (+66)077 275 063

หมายเหตุ:

  1. เงื่อนไขกระเป๋าเดินทาง (Baggage policy)สัมภาระขึ้นรถโดยสาร 1 ชิ้น/ผู้โดยสาร ดังนั้นจึงขอกำหนดว่าท่านผู้โดยสารที่เดินทางโดยสารรถตู้  พร้อมกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ (ขนาดตั้งแต่  55x40x20 ซม.)  ต้องซื้อที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่สำหรับวางสัมภาระ  ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
  2. เช็คอิน 30 นาที
  3. เรือข้ามฟาก + รถตู้ไปยังสนามบิน
  4. รับผู้โดยสารโรงแรมใดก็ได้ในเกาะพะงันที่ตั้งอยู่บนหาดเฉวง*
  5. รับผู้โดยสารโรงแรมใดก็ได้ที่ตั้งอยู่บนหาดสมุย*
  6. เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสมุย โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์ Smack One
  7. เวลารับที่โรงแรมบนเกาะสมุย ขึ้นอยู่กับระยะทาง (60 – 120 นาที) ก่อนเวลาเรือออก
  8. เวลาส่งที่สนามบินสมุย / โรงแรมบนเกาะสมุย ขึ้นอยู่กับระยะทาง (15 – 90 นาที) หลังจากที่เรือ