แสนตุ้ง

แสนตุ้ง
แสนตุ้ง

แสนตุ้ง

แสนตุ้ง เป็นผู้ให้บริการรถตู้โดยสาร และเรือโดยสารข้ามฟากจากสนามบินตราดไปเกาะช้าง มีบริการรถตู้โดยสารรับจากสนามบินไปยังจุดที่ให้บริการที่ตั้งอยู่อ่าวธรรมชาติ เพื่อขึ้นเรือโดยสารข้ามฟากไปยังเกาะช้าง ซึ้งจุดที่ให้บริการบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ พนักงานของแสนตุ้งต่างมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ ในระหว่างการเดินทางภายใต้การดูแลของแสนตุ้ง ผู้โดยสารมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแล ด้านความสะดวกสบาย และด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

เส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารเลือกใช้บริการกับ แสนตุ้ง คือเส้นทางจากสนามบินตราดไปเกาะช้าง โดยอัตราค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 380 บาท

สำหรับในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาน์เตอร์แสนตุ้ง ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง

แสนตุ้ง ให้บริการเส้นทางระหว่าง:

สำนักงาน แสนตุ้ง
44/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

แสนตุ้ง ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

ค้นหา
" type="text/css" media="all" />