สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต

สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต
สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต

สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต

สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต เป็นผู้ให้บริการรถตู้ และเรือโดยสารจากสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย จุดที่ให้บริการตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสุราษฎร์ธานี พนักงานขับรถ และพนักงานที่คอยให้บริการมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญมาก ในระหว่างการเดินทางภายใต้การดูแลของสมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต จะคำนึกถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเสมอ เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง

เส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารนิยมใช้บริการกับ สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต คือเส้นทางจากสุราษฎร์ธานี ไป เกาะสมุย รถโดยสารที่ให้บริการ คือ รถตู้ และเรือโดยสาร โดยอัตราค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 250 ถึง 500 บาท ขึ้นอยู่กับสถานีต้นทางที่ผู้โดยสารขึ้นรถ

สำหรับการขึ้นรถในวันเดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่ได้จาก BusOnlineTicket.co.th ที่เคาท์เตอร์สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต ให้บริการเส้นทางระหว่าง::

  • ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี → เกาะสมุย
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร สุราษฎร์ธานี → เกาะสมุย
  • สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี → เกาะสมุย

 

สำนักงาน บริษัท สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต
สาขาตลาดใหม่ 402 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ค้นหา
" type="text/css" media="all" />