เส้นทางรถไฟยอดนิยม

การเดินทางด้วยรถไฟเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่การเดินทางโดยรถไฟอาจใช้เวลานานถึง 15 ชั่วโมงต่อเที่ยว เส้นทางรถไฟที่สามารถจองออนไลน์แบ่งออกเป็นสามสาย สายเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเชื่อมต่อสถานีรถไฟทั้งหมดจากสามภูมิภาคของไทย

สถานีรถไฟหลักในกรุงเทพฯ คือ สถานีรถไฟหัวลำโพง ดังนั้นเส้นทางรถไฟที่เป็นที่นิยมส่วนใหญ่จึงเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยัง สถานีรถไฟในจังหวัดอื่นๆ ในขณะเดียวกันสถานีรถไฟอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมใน กรุงเทพฯ ก็คือสถานีรถไฟดอนเมือง ซึ่งอยู่ติดกับสนามบินนานาชาติดอนเมือง ดังนั้นจึงมีความสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงหรือออกจากสนามบิน

การเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยโดยรถไฟจะให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ด้านล่างเป็นคู่มือสำหรับเส้นทางรถไฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย:

เส้นทางรถไฟยอดนิยมที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ :

เส้นทางรถไฟยอดนิยม ไปยัง กรุงเทพฯ:

เส้นทางอื่นๆที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย: