ปิยะรุ่งเรือง ทัวร์

ปิยะรุ่งเรือง ทัวร์

ปิยะรุ่งเรือง ทัวร์ เป็นบริษัทรถประจำทางที่อยู่ใน สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) บริษัทดำเนินธุรกิจบริการรถโดยสารประจำทางระหว่าง:

  • กรุงเทพฯ ↔ หาดใหญ่
  • กรุงเทพฯ ↔ สงขลา
  • หาดใหญ่ ↔ ชลบุรี
  • หาดใหญ่ ↔ นครราชสีมา
  • กรุงเทพฯ ↔ นครศรีธรรมราช
  • กรุงเทพฯ ↔ นราธิวาส
  • กรุงเทพฯ ↔ ปัตตานี
  • กรุงเทพฯ ↔ พัทลุง
  • หาดใหญ่ ↔ ระยอง
  • หาดใหญ่ ↔ พัทยา

สถานีขนส่งรถโดยสาร สายหลัก
สถานีขนส่งรถโดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้ใหม่)
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา
" type="text/css" media="all" />