นิววิริยะยานยนต์ ทัวร์

นิววิริยะยานยนต์ ทัวร์

นิววิริยะยานยนต์ ทัวร์ เป็นบริษัทรถประจำทางที่อยู่ใน สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(หมอชิต 2) บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่าง กรุงเทพฯ และ ลำปาง และรถประจำทางระหว่าง กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่

แม้ว่าจะมีกำหนดการเดินทางทุกวัน สำหรับรถประจำทางเส้นทางเหล่านี้แต่ที่นั่งค่อนข้างที่จะจำกัด เนื่องจากมีรถประจำทางเพียงไม่กี่แห่งที่ออกเดินทางจาก บริษัท นิววิริยะยานยนต์ ทัวร์ ในเที่ยวต่อวัน อย่างไรก็ตามรถโดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับการเดินทางในบริษัท นิววิริยะยานยนต์ เป็นรถโดยสาร 2 ชั้น ดังนั้นจำนวนที่นั่งที่มีอยู่จะมากกว่ารถโดยสารทั่วไป

ปัจจุบัน บริษัท นิววิริยะยานยนต์ ทัวร์ มีเส้นทางดังนี้:

  • กรุงเทพฯ ↔ ลำปาง
  • กรุงเทพฯ ↔ เชียงใหม่

สถานีขนส่งสายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา