คิงด้อม ทัวร์

คิงดอม ทัวร์

บริการรถโดยสารประจำทางจาก นครสวรรค์ ไป เชียงราย และจาก เชียงราย ไปยัง นครสวรรค์

คิงดอม ทัวร์ เป็นที่รู้จักกันในนาม นิวถาวรทัวร์ บริษัท ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย บริการรถทัวร์สำหรับเส้นทางระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก พะเยา และเชียงราย

รถโดยสารประจำทางของ คิงดอม ทัวร์ ที่นำมาใช้คือรถประจำทางประเภท P1(ปรับอากาศ ป.1) ซึ่งหมายถึงรถด่วนพร้อมเครื่องปรับอากาศ รถโดยสารมีขนาดกว้างขวาง มีจำนวนที่นั่ง 36 ที่นั่งจัดอย่างเรียบร้อยในหนึ่งแถวมี 4 ที่นั่ง ก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเจ้าหน้าที่จาก คิงดอม ทัวร์ จะจัดจำหน่ายน้ำดื่มและอาหารว่างฟรีสำหรับผู้โดยสาร

ทุกคนที่ต้องการเดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ไปยังจังหวัดเชียงราย และ เชียงราย ไปยัง จังหวัดนครสวรรค์ สามารถใช้บริการรถทัวร์ของ คิงดอม ทัวร์ ได้ รถโดยสารประจำทางจะหยุดรับผู้โดยสารในจังหวัดพิษณุโลก และ พะเยา สามารถจองตั๋วโดยสารทัวร์ได้ที่ BusOnlineTicket.co.th

เส้นทางยอดนิยมของ คิงดอม ทัวร์

คิงดอม ทัวร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน:

    1. จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) ตรงข้ามมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (ถัดจากธนาคารออมสิน)
    2. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลก 2
    3. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนครสวรรค์
    4. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพะเยา
    5. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่สำนักงาน
เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-986181
โทรสาร : 055-986185

คิงดอมทัวร์ ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


ค้นหา
" type="text/css" media="all" />