การชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

[ml_raw_html]

[/ml_raw_html]

ขั้นตอนที่ 1 – ตัวเลือกการชำระเงิน

หลังจากเลือกที่นั่งแล้ว เลือกประเภทการชำระเงิน “เคาน์เตอร์ชำระเงิน” คลิก “7-eleven” ดังภาพ และคลิกปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ 2 – บันทึกบาร์โค้ด

เมื่อเข้าสู่หน้าชำระเงินแล้ว สามารถปริ้นใบแจ้งการชำระเงินหรือแคปหน้าจอบาร์โค้ดเพื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

*หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่แจ้งภายในตั๋ว ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเดินทางได้
ขั้นตอนที่ 3 – ชำระเงิน

หลังจากที่คุณทำการจองตั๋วและเลือกชำระด้วยการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้ว คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกหน้าจอทางการชำระบิลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อนำไปแสดงกับ พนักงานที่จุดชำระเงิน พนักงานจะทำการสแกนบาร์โค้ดหรือกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร

*หมายเหตุ:
ราคาตั๋วจะไม่รวมค่าบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส