img-bg

ภูเก็ตเซ็นทรัล ทัวร์

ค้นหาตั๋วรถโดยสารออนไลน์

ภูเก็ตเซ็นทรัล ทัวร์
ภูเก็ตเซ็นทรัล ทัวร์

รถโดยสารประจำทางจาก กรุงเทพฯ ไปถึง ภูเก็ต และรถโดยสารประจำทางจาก ภูเก็ต ไปถึง กรุงเทพฯ

ภูเก็ตเซ็นทรัล ทัวร์ ตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ มีเส้นทางให้บริการ อาทิเช่น กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต และ ภูเก็ตไปยัง กรุงเทพฯ

มีรถบัส 3 ประเภทที่ใช้โดย ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ ได้แก่ รถด่วน, รถบัส วีไอพี 24 ที่นั่ง และรถบัสวีไอพี 32 ที่นั่ง รถทัวร์ ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ มีบริการที่นั่งปรับเบาะ และที่วางแขนที่มีพื้นที่กว้างขวาง บริษัทรถบัสจะแจกจ่ายน้ำดื่มฟรีและอาหารว่างเมื่อออกเดินทาง จะมีการหยุดพักรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำเพื่อให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลาย

เคาน์เตอร์เช็คอินของ ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ มีดังนี้:

    1. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดภูเก็ต เคาน์เตอร์ ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
    2. สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ช่อง 29, 65, 66

ที่อยู่สำนักงาน
ภูเก็ตเซ็นทรัล ทัวร์
ภูเก็ตเซ็นทรัล ทัวร์ 54/6 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: 076-214335, 02-8858692

สถานีขนส่ง สายหลัก
เลขที่ 8 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170