img-bg

คิงด้อม ทัวร์

ค้นหาตั๋วรถโดยสารออนไลน์

คิงดอม ทัวร์

ผู้ประกอบการรถโดยสารในประเทศไทย

คิงดอมทัวร์ เป็นที่รู้จักกันในนาม นิวถาวรทัวร์ บริษัท ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย บริการรถทัวร์สำหรับเส้นทางระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก พะเยา และเชียงรายบริการจากคิงดอมทัวร์

รถโดยสารประจำทางของ คิงดอม ทัวร์ ที่นำมาใช้คือรถประจำทางประเภท P1(ปรับอากาศ ป.1) ซึ่งหมายถึงรถด่วนพร้อมเครื่องปรับอากาศ รถโดยสารมีขนาดกว้างขวาง มีจำนวนที่นั่ง 36 ที่นั่งจัดอย่างเรียบร้อยในหนึ่งแถวมี 4 ที่นั่ง ก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเจ้าหน้าที่จาก คิงดอม ทัวร์ จะจัดจำหน่ายน้ำดื่มและอาหารว่างฟรีสำหรับผู้โดยสาร

ทุกคนที่ต้องการเดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ไปยังจังหวัดเชียงราย และ เชียงราย ไปยัง จังหวัดนครสวรรค์ สามารถใช้บริการรถทัวร์ของ คิงดอม ทัวร์ ได้ รถโดยสารประจำทางจะหยุดรับผู้โดยสารในจังหวัดพิษณุโลก และ พะเยา สามารถจองตั๋วโดยสารทัวร์ได้ที่ BusOnlineTicket.co.th

คิงดอม ทัวร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน:

1. จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) ตรงข้ามมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (ถัดจากธนาคารออมสิน)

2. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลก 2

3. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนครสวรรค์

4. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพะเยา

 

5. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ : 055-986181

โทรสาร : 055-986185

การจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์

จองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ง่ายๆ กับ BusOnlineTicket.co.th คุณสามารถจองตั๋วเดินทางได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ วางแผนการเดินทางของคุณก่อนการเดินทางและจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ได้แล้ววันนี้!

จองเลย