img-bg

โชครุ่งทวี ทัวร์

ค้นหาตั๋วรถโดยสารออนไลน์

โชครุ่งทวี ทัวร์
โชครุ่งทวี ทัวร์

โชครุ่งทวี ทัวร์ หรือที่เรียกว่า โชครุ่งทวี ทัวร์ เป็น บริษัท รถบัสที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) โชครุ่งทวี ทัวร์ ให้บริการรถโดยสารประจำทางสำหรับเส้นทางหลัก ๆ ในภาคเหนือ เช่น กรุงเทพฯ ถึง เชียงรายเชียงใหม่ และ ภูเก็ต ไปยัง ดอยเชียงราย และ เกาะสมุย ไปถึง พิษณุโลก

เส้นทางสำหรับ โชครุ่งทวี ทัวร์:

 • กรุงเทพฯ ไป เชียงราย
 • กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ ไป แม่สาย
 • พิษณุโลก ไป เกาะสมุย
 • ภูเก็ต ไป เชียงราย
 • เกาะสมุย ไป พิษณุโลก
 • เชียงของ ไป กรุงเทพฯ
 • เชียงราย ไป กรุงเทพฯ
 • เชียงราย ไป ภูเก็ต
 • เชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ
 • แม่สาย ไป กรุงเทพฯ

สำนักงานใหญ่:
999 อาคารสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ :: 0-2936-4274
เวลาทำการ : 04:00 น. ถีง 18:45 น. ทุกวัน
สถานีรถโดยสาร สายหลัก:
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย