รถโดยสารจากยโสธร ไป กรุงเทพฯ

รถโดยสารจากยโสธร ไป กรุงเทพ

ตรวจสอบตารางเวลาการเดินทางจาก ยโสธร ไป กรุงเทพฯ >>

การเดินทางจากยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

บริการรถโดยสารจากยโสธรไปกรุงเทพ เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมาก กรุงเทพมีสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แม้กระทั้งศาสนสถานก็มีการก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจง อาทิ วัดอินทารามวรวิหาร หรือ วัดบางยี่เรือใต้ เขตธนบุรี ความพิเศษของศาสนสถานแห่งนี้ คือ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง ซึ่งมีลักษณะเป็นหีบพระบรมศพ และมีพระบาทยื่นออกมา และอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญ คือ วันแห่งนี่เป็นวัดประจำรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภายหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตแล้ว ยังได้นำพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาประดิษฐานไว้พระเจดีย์อีกด้วย หากใครมาเที่ยวกรุงเทพ และมีโอกาสได้แวะไปเที่ยวแถวเขตธนบุรี ห้ามพลาดที่จะไป วัดอินทารามวรวิหาร!

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

ประหยัดทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ ชนะภัยทัวร์ และไทยสงวนทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารจากยโสธรไปกรุงเทพ ประหยัดทัวร์ มีรถให้บริการ 2 รอบต่อวัน คือ 08:10 น. และ 19:30 น. จิรัฐกาล-เขมราฐ มีรถให้บริการ 2 รอบต่อวัน คือ 10:40 น. และ 19:10 น. ชนะภัยทัวร์ มีรถให้บริการ 1 รอบต่อวัน คือ 19:30 น. และไทยสงวนทัวร์ มีรถให้บริการ 3 รอบต่อวัน คือ 20:25 น. และ21:00 น. สุดท้ายคือ 21:10 น.

ระยะเวลาในการเดินทางยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่เดินทางจากยโสธรไปกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางจากยโสธรไปกรุงเทพขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการจราจรในวันที่เดินทาง

ระยะทางในการเดินทางยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร

ระยะทางประมาณ 537 กิโลเมตร

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากมุกดาหาร ไป กรุงเทพมหานครเท่าไหร่

อัตราค่าโดยสารจากยโสธรไปกรุงเทพอยู่ที่ 396 บาท ถึง 462 บาท

จุดรับผู้โดยสารในยโสธรอยู่ที่ไหน

จุดขึ้นรถในยโสธร ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร และจุดจอดค้อวัง

จุดส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหน

จุดจอดในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที

ตารางรถโดยสาร ยโสธร ไป กรุงเทพมหานคร


แก้ไขการค้นหา
กรองโดย
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหา