รถโดยสารจากสุรินทร์ ไป กรุงเทพฯ

รถโดยสารจากสุรินทร์ ไป กรุงเทพฯ

ตรวจสอบตารางเวลาการเดินทางจาก สุรินทร์ ไป กรุงเทพฯ>>

การเดินทางจากสุรินทร์ ไป กรุงเทพมหานคร

บริการรถโดยสารจากสุรินทร์ไปกรุงเทพ เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมาก กรุงเทพมีสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แม้กระทั้งศาสนสถานก็มีการก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจง อาทิ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร ความพิเศษของวัดแห่งนี้ คือ พระพุทธอังคีรสมุนีนาถ อุรคอาสน์บัลลังก์ เป็นพระประธานรูปปางนาคปรก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววัดโดยทั่วไปจะประดิษฐานพระประธานปางสมาธิหรือปางมารวิชัย วัดเศวตฉัตรวรวิหาร ได้ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ นั่นคือ พระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐ์สถิตไสยาสน์ สร้างขึ้นโดยเจ้าอาวาสองค์แรกที่มาประจำที่วัดแห่งนี้ นั่นคือ พระครูวินัยสังวร หรือพระอาจารย์มูล ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและกราบสักการะบูชามาเป็นเวลาช้านาน หากใครมาเที่ยวกรุงเทพ ห้ามพลาดที่จะไปวัดเศวตฉัตรวรวิหาร!

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากสุรินทร์ ไป กรุงเทพมหานคร

สมบัติทัวร์ และสวัสดีสุรินทร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารจากสุรินทร์ไปกรุงเทพ สมบัติทัวร์ มีรถให้บริการ 12 รอบต่อวัน คือ 10:00 น. และ 22:15 น. สวัสดีสุรินทร์ มีรถให้บริการ 5 รอบต่อวัน คือ 09:45 น. และ 09:45 น.

ระยะเวลาในการเดินทางสุรินทร์ ไป กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่เดินทางจากสุรินทร์ไปกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางจากสุรินทร์ไปกรุงเทพขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการจราจรในวันที่เดินทาง

ระยะทางในการเดินทางสุรินทร์ ไป กรุงเทพมหานคร

 ประมาณ 433 กิโลเมตร

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากสุรินทร์ ไป กรุงเทพมหานครเท่าไหร่

อัตราค่าโดยสารจากสุรินทร์ไปกรุงเทพอยู่ที่ 329 บาท ถึง 391 บาท

จุดรับผู้โดยสารในสุรินทร์อยู่ที่ไหน

จุดขึ้นรถในสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 

จุดส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหน

จุดจอดในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที

ตารางรถโดยสาร สุรินทร์ ไป กรุงเทพมหานคร

แก้ไขการค้นหา
กรองโดย
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหา