รถโดยสารจากมหาสารคาม ไป กรุงเทพฯ

รถโดยสารจากมหาสารคาม ไป กรุงเทพฯ

ตรวจสอบตารางเวลาการเดินทางจาก มหาสารคาม ไป กรุงเทพฯ >>

การเดินทางจากมหาสารคาม ไป กรุงเทพมหานคร

บริการรถโดยสารจากมหาสารคามไปกรุงเทพ เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมาก กรุงเทพมีสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย หรือแม้กระทั้งศาสนสถานที่มีการก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจง ดั่งคำขวัญที่ว่า “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” กรุงเทพเรามีพระราชวัง หรือ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือ รัชกาลที่ 1 ที่ทรงจัดให้สร้างพระราชวังแห่งนี้เพื่อเป็นการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณโดยรอบมีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว อันเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางปราบมาร มีเนื้อสีเขียวทั้งองค์ เป็นที่เคารพบูชา ของทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมาก กรุงเทพรอให้คุณมาสำรวจ

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากมหาสารคาม ไป กรุงเทพมหานคร

รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารจากมหาสารคามไปกรุงเทพ มีรถให้บริการ 10 รอบต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 07:30 น. ถึง 22:35 น.

ระยะเวลาในการเดินทางมหาสารคาม ไป กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่เดินทางจากมหาสารคามไปกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางจากมหาสารคามไปกรุงเทพขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการจราจรในวันที่เดินทาง

ระยะทางในการเดินทางมหาสารคาม ไป กรุงเทพมหานคร

ระยะทางประมาณ 455 กิโลเมตร

อัตราค่าบริการรถโดยสารจากมหาสารคาม ไป กรุงเทพมหานครเท่าไหร่

อัตราค่าโดยสารจากมหาสารคามไปกรุงเทพอยู่ที่ 418 บาท ถึง 557 บาท 

จุดรับผู้โดยสารในมหาสารคามอยู่ที่ไหน

จุดขึ้นรถในมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)

จุดส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหน

จุดจอดในกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

ฉันสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างไร

คุณสามารถทำการจองรถโดยสารที่คุณต้องการเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้ ในประเทศไทยโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.busonlineticket.co.th/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถทำการจองตั๋วรถโดยสารได้ในเวลาไม่กี่นาที

ตารางรถโดยสาร มหาสารคาม ไป กรุงเทพมหานคร


แก้ไขการค้นหา
กรองโดย
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหา